En upartisk aktør kan hjelpe styrer i sameier og borettslag med å overholde ansvaret for vedlikehold av bygninger og anlegg.  Foto: iStock

Planlagt vedlikehold gir økonomisk gevinst

Styrene i sameier og borettslag har et stort ansvar, blant annet for vedlikehold av bygningsmassen og ettersyn av tekniske innretninger. For å håndtere ansvaret forsvarlig er det smart å få bistand av en upartisk aktør.

Kiwa er samarbeidspartner av Velstyrt​.no.

I mange borettslag og sameier som er bygd på 50‑, 60- eller 70-tallet vil behovet for vedlikehold av betong og bærende konstruksjoner øke i årene fremover. Det er fornuftig å kartlegge tilstand og utbedringsbehov tidlig og før skadene har oppstått.

– Ofte oppstår det små skader og sprekker, synlige utslag av salt, kalk og rust. Dette er nødvendigvis ikke farlig, men kanskje må man gjøre noe med konstruksjonen på sikt, sier Gry Eian, leder for Inspeksjon Øst i Kiwa. Hun legger til:

– Det være hensiktsmessig med en tilstandsvurdering på betong- og stålkonstruksjoner. Ved å gjennomføre en kontroll av beskaffenheten til betongen, samt kartlegge hva som bør gjøres på kort og lang sikt, danner det grunnlaget for gode vedlikeholdsplaner som styrene kan arbeide etter. En enkel visuell inspeksjon kan også ha en god nytteverdi.

Tilstandsrapporter gir kontroll

Tilstandsvurderingene fra Kiwa inneholder gjerne en oversikt over hva som må gjøres raskt og hva som kan utbedres på lengre sikt.

– De som bor i et bygg hvor det er synlige tegn på aldring, trenger noen ganger også å bli beroliget. Da kan en tilstandsvurdering være et godt verktøy for styret slik at beboerne slår seg til ro med at skadene er mer av kosmetisk karakter og ikke farlige. Eventuelle kjøpere av boliger kan også bli beroliget hvis det finnes en god og gjennomarbeidet tilstandsrapport. Dessuten viser dette at styret har kontroll på situasjonen, fortsetter Eian.

En god og gjennomarbeidet tilstandsrapport viser at styret har kontroll på situasjonen.

Gry Eian er leder for Inspeksjon Øst i Kiwa.  Foto: Kiwa

LES OGSÅ

Brannsikring og kontroll av gassanlegg

I henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal byggeier dokumentere at brannsikkerheten er tilfredsstillende. Kiwas rådgivere har lang erfaring med utarbeiding av brannkonsepter, analyser til prosjektering av automatiske slokkeanlegg og uavhengig kontroll av konsept, prosjektering og utførelse.

Det er også byggeiers plikt å påse at uavhengig tredjepartskontroll av gassanlegg utføres. Kiwa er utpekt som teknisk kontrollorgan av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og er godkjent for å utføre uavhengig kontroll av gassanlegg.

Trygge lekeplasser

Kiwa kan også utføre tilstandsvurdering og kontroll av lekeplasser og uteområder. Ifølge forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr er den som eier lekeplassen ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold for å sikre at lekeutstyret er trygt å bruke. I tillegg plikter alle som er ansvarlige for lekeplasser ha et velfungerende internkontrollsystem.

Periodisk ettersyn av heiser

Kiwa er Nordens ledende leverandør av både sikkerhetskontroller og sluttkontroll av nye heiser. Regelverket tilsier at alle heiser i Norge skal inspiseres av godkjent sikkerhetskontrollorgan minimum hvert andre år.

– Det er styrets ansvar at det blir gjennomført jevnlige, lovpålagte kontroller. Vi følger opp alle kundene våre slik at kontrollene skjer til riktig tid, sier Bjørnar Meland, ansvarlig for NDT og heis i Kiwa Norge.

– Etter kontrollen får kunden tilgang til en digital rapport i vår kundeportal med oversikt over alle heiser med eventuelle feil og mangler, samt kommentarer for utbedringer. Løsningen er tilrettelagt for direkte tilbakemelding fra dem som utfører utbedringene, slik at man har all informasjon samlet på et sted, avslutter Meland.

Byggeier skal dokumentere at brannsikkerheten er tilfredstillende samt påse at uavhengig tredepartskontroll av gassanlegg utføres.

Bjørnar Meland er ansvarlig for NDT og heis i Kiwa.  Foto: Kiwa

Om Kiwa

  • Kiwa er et av verdens ledende selskaper innen testing, inspeksjon og sertifisering.
  • Kiwa leverer tjenester innen en rekke sektorer som bygg og anlegg, olje og gass, infrastruktur og energiforsyning, drikkevann, mat, dyrefôr og landbruk.
  • Kiwa er en upartisk aktør som utfører sine tjenester i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter, standarder og øvrige normative dokumenter.
  • Kiwa har mer enn 5 500 ansatte i over 35 land. I Norge har Kiwa over 200 medarbeidere med spesialkompetanse som betjener kunder over hele landet.