Prisene på byggevarer, og spesielt trelast, er på vei nedover.

Prisnedgang på byggevarer

Etter å ha vært gjennom en historisk prisvekst de siste årene, er nå prisen på byggevarer endelig på vei ned. Dette skjer samtidig som om kapasiteten hos snekkere og entrepreører øker og betyr at det fremover vil være gode muligheter for å rehabilitere til fornuftige priser.

Covid førte til store endringer i samfunnet. En av følgene av at folk ikke kunne reise og var mer hjemme, var at det ble brukt mer penger på oppussing av hytter og boliger. Så mye mer penger ble brukt til dette at den økte etterspørselen førte til en prisøkning på byggevarer på 30,9% fra februar 2021 til samme måned året etter.

Prisfall

Prisen på byggevarer nådde historisk høye nivåer i 2021. Mot slutten av året snudde tendensen og prisene begynte å falle. Det har de gjort utover året og sist 1. oktober, da flere kjeder varslet prisnedgang på opp til 15% på en del byggevarer.

Prisnedgangen er størst på trelast og det foreventes at disse varene fortsetter å falle i pris utover høst og vinter. Samtidig fortsetter andre typer varer å øke i pris. Dette gjelder først og fremst varer som er energikrevende å produsere. Eksempler på dette er takstein, mur og plater.

Muligheter

Sammen med prisfallet på byggevarer har økende renter og den generelle prisveksten lagt en demper på aktivitetet i byggebransjen. Der det tidligere var umulig å få tak i håndverker uten å måtte vente i månedsvis, er det nå muligheter for å få priset og utført tiltak i løpet av kort tid.

Disse to faktorene gjør sammen med det nye mandatet til Enova at 2023 kommer til å bli et svært bra år å gjennomføre renovering og vedlikehold i sameier og borettslag. Har dere planer om å gjennomføre vedlikehold i 2023 er det lurt å starte planleggingen allerede nå.

Er dere blant de som vurderer å gjennomføre tiltak, men er usikre på hvordan dere skal gå frem? Vi hjelper dere gjerne med alt fra hjelp med søknader om tilskudd til kontakt med håndverkere, innhenting av pristilbud og vurdering av disse.

Tjenesten er gratis og dere forplikter dere ikke til noe som helst. Dere melder interesse ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Dere får deretter en ny e‑post med mer informasjon der dere kan booke tid til videre oppfølging.