Mari-Ann (til venstre) og Line (til høyre) løser problemer for kundene til Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift AS.
Foto: Schibsted Partnerstudio

Problemløser Amundsen

På Sinsen i Oslo ligger Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift. Selskapet, som drives av søstrene Line og Mari-Ann, er en del av Bademiljøkjeden og er en videreføring av Brødrene Amundsen Rørleggerbedrift DA.

Intervju med Line Amundsen Volle, Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift AS

– Da vi tok over bedriften fra faren vår i 2008, klarte vi å lage en masse problemer for oss selv, forteller daglig leder Line Amundsen Volle. – Vi gjennomførte et eierskifte og skiftet selskapsform fra DA til AS. Det vi ikke var klar over var at dette skiftet førte til at selskapet ble registrert som nytt. Det gamle selskapet var veldrevet og solid, men over natten gikk vi fra å ha alt på stell til ikke engang å kunne ringe ut med telefonene våre, erindrer hun og ler.

Line og Mari-Ann startet begge i selskapet på 1990-tallet, men navnebyttet til Søstrende Amundsen Rørleggerbedrift AS skjedde ikke før i 2015. Line forklarer hvorfor:

– Tidligere var navnet en av få ting som gjorde at du fikk kunder. Du ble kjent igjen på navnet og det å skifte navn var en risiko vi ikke var villige til å ta. Da sosiale medier ble en del av alles hverdag ble bedriftsnavn ferskvare og vi anså det ikke lengre som en risiko å skifte navn.

Forhåndsavtalt pris

I dag er det 18 ansatte i Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift AS, som omsatte for 28 millioner kroner i 2020. Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for rørleggerne på Sinsen?

– Hverdagen vår består av å løse problemer for kunden, kommer det kjapt fra Line. – De fleste kundene kontakter oss når noe ikke fungerer. Da er det vår jobb å sørge for at ting blir satt i stand så fort som mulig, på riktig måte og til avtalt pris.

Pris er noe de fleste kunder er opptatt av og på dette punktet har Søstrene Amundsen en klar regel:

– Så langt det lar seg gjøre avtaler vi alltid en pris med kunder på forhånd. Det er viktig for oss at vi forstår kundens krav og forventninger og vi gjør alltid vårt beste for å informere om tidsbruk og kostnad før vi starter en jobb. Kundene våre skal slippe negative overraskelser. Oppdager vi noe underveis som vi ser vil medføre ekstra tidsbruk og/eller kostnader, stopper vi opp og varsler kunden før vi går videre med arbeidet.

Velstyrtplanen

LES OGSÅ

Reklamasjon som læringsgrunnlag

I en hektisk hverdag er det umulig å unngå feil. Med nesten tyve ansatte gjelder dette selvsagt også Søstrene Amundsen, som prøver å bruke feil og mangler til å bli stadig bedre:

– De aller sterkeste kunderelasjonene er de vi har med reklamasjonskunder, bekrefter Line. – Feil og mangler gjort i vår bransje fører dessverre ofte til problemer i hverdagen for kundene våre ved at for eksempel en vannkran slutter å virke eller at det lekker fra en annen kran. Da er det viktig at vi ordner opp i dette så fort som mulig på en faglig god måte. Vi jobber hardt for å ta kunden på alvor, avdekke behov og forventninger og deretter gjøre det vi kan for å løse problemer for dem. Denne innstillingen har gjort at en del av de som har reklamert på arbeid utført av oss i dag er blant våre mest trofaste kunder.

En annen ting som er viktig for bedriften er å ta sitt miljøansvar og å ha en grønn profil. Dette har de gjort ved blant annet å oppgradere hele bilparken, som i dag kun består av elbiler, og å gjøre rapportering digitalt gjennom boligmappa​.no.

Husrørleggerne

Med en historie som skriver seg tilbake til 1984 har Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift AS vært på befaring og utført arbeid i noen hundre sameier og borettslag. For en del av kundene oppleves de nesten som en del av inventaret:

– Det er en del som anser oss som husrørleggere, sier Line. – Vi har rundt 50 formelle rammeavtaler med sameier og borettslag i Oslo og minst like mangle uformelle avtaler. Uformelle avtaler fungerer, men vi jobber for å formalisere dem. Det gir en bedre trygghet for kunden og mer forutsigbarhet for begge parter.

Er det spesielle utfordringer som styrer og beboere i sameier og borettslag bør tenke på?

– Vi opplever at en del ikke er sikre på om det er styret eller beboerne som har ansvaret for ulike områder. I styrer i sameier og borettslag sitter det vanlige mennesker som ikke alltid har denne oversikten selv. Vi starter derfor prosessene med å avklare hvem som har ansvaret for at jobben utføres sånn at ingen får seg noen ubehagelige overraskelser i form av en uventet faktura for utført arbeid.

Den daglige lederen har et spesifikt råd til styrer i sameier og borettslag:

– Gjør hva dere kan for å planlegge og utføre vedlikehold! Vi bruker for mye tid på å rette opp skader som kunne vært unngått om anleggene var bedre vedlikeholdt. Dette er noe vi jobber med å bli bedre på å gi råd om og er en av årsakene til at vi samarbeider med Velstyrt, avslutter rørleggersjefen.