En sliten og gammel balkong senker helhetsinntrykket av bygget og boligen, mens en moderne balkong har lang levetid og øker bokvaliteten.

Rehabilitering av balkongen

I vårt norske klima utsettes fasader og balkonger for store belastninger. En sliten og gammel balkong senker helhetsinntrykket av bygget og boligen, mens en moderne balkong har lang levetid og øker bokvaliteten.

Derfor er det viktig å følge vedlikeholdsplanen og sørge for å rehabilitere i tide – enten du vurderer en åpen eller innglasset balkong.

Mange løsninger – ulike behov

En balkongrenovering er en stor investering som skal gi verdi over mange år. Da er det viktig å gjøre grundige og gode valg av løsninger og leverandør. En moderne balkong, renovert på riktig måte, gir større verdi i dag og på lang sikt.

Balkonger kommer i ulike størrelser og med ulike funksjoner. Felles for alle er at en profesjonell rehabilitering, som er prosjektert og bygget etter reglene, øker levetiden på balkongene.

Åpne balkonger kan være et godt valg for mange, spesielt om hovedfokuset er å oppgradere dagens balkong eller til og med etablere balkonger der det ikke allerede er balkonger. En balkong gir følelsen av en utvidelse av boligen og skaper et nytt samlingspunkt for venner og familie. En åpen balkong, med riktige materialvalg, gjør at leiligheten føles lysere og mer luftig og om du i tillegg øker størrelsen på balkongen er dette god måte å øke byggets og boligens verdi på.

Innglassede balkonger bidrar til at det fremtidige vedlikeholdet av både balkonger, fasader, vinduer og balkongdører blir redusert til et minimum. Dette er en fordel for den langsiktige energi- og miljøpåvirkningen. Også innglassede balkonger bidrar til å slippe inn lys: Selv ikke-gjennomsiktig glass slipper gjennom over 70 % av lyset. Å innglasse balkongen er et kostnadseffektivt, attraktivt og klimasmart alternativ. En innglasset balkong gir deg i praksis en utvidelse av leiligheten hele året. Innglassingen kan gi opptil 20 prosent reduserte oppvarmingskostnader ved at uteluften varmes opp før den kommer inn i leiligheten. I tillegg anslås den innglassede balkongen fra Balco å ha en levetid på opptil 90 år.

Det er ulike behov for ulike beboere og borettslag. Hvert eneste prosjekt er unikt. For noen er det viktigste å få en større balkong. En økning av størrelsen mangedobler mulighetsrommet, og noen kvadratmeter mer kan frigjøre mye plass til både grill, planter, interiør og utemøblement. Andre ønsker mindre innsyn og da kan opalisert glass benyttes. Det er mange valgmuligheter i utforming, glass, materialer og farger. I en del tilfeller er også fasadens utseende styrt av kommune, by- eller riksantikvar. Da kreves det andre sømløse løsninger, som Balco også har lang erfaring med.

Balco mener at det finnes en perfekt balkong til alle bygg.

Fra idé til virkelighet

Det er et omfattende arbeid å gjennomføre et balkongprosjekt. I et borettslag er det mange ønsker og ideer å ta hensyn til, og i tillegg må noen være ansvarlig for å få prosjektet i havn. Her kommer Balco inn i bildet. Balco støtter boligselskapets styre gjennom alle fasene i prosjektet, fra de første betraktningene til garantiinspeksjonen. Før rehabilitering tas det bilder av eksisterende bygg. Mulighetene presenteres for kunden i 2D/3D alt etter hva de ønsker av balkongtype, størrelse, farger, luker og så videre. Dermed kan det enkelt gjøres justeringer.

Inkludert er alltid Balcos balkongdekke om balkongdekket ikke kan benyttes videre, med stålrammer og armert betong som gir stabilitet. Dermed behøves det mindre betong, og balkongplatene blir derfor lettere og enklere å feste i eldre bygg. Samtidig sørger Balco for en god og riktig drenering på den nye balkongen. Balco håndterer alle krav og regler som en balkongrenovering omfatter, og sørger for at du får den løsningen du ønsker.

Totalentreprise – Balco tar ansvar hele veien

I dag er Balco markedsledende i bransjen og utvikler, produserer, selger og er ansvarlig for monteringen av egenproduserte åpne og innglassede balkonger. Balco støtter og hjelper deg og ditt styre gjennom hele byggeprosessen, fra de første betraktningene til den endelige inspeksjonen. Så lenge arbeidet inkluderer balkonger, tar Balco på seg totalentreprise med å bytte fasade og vinduer om det er behov for det.

Det er mye å sette seg inn i.

Heldigvis kan Balco guide dere gjennom hele prosessen – fra den første tanke til kaffen nytes på balkongen.

Relatert

Spar penger på LED-lamper!

Relatert

Nyttig verktøy ved oppgradering og vedlikehold

Relatert

Gi taket nytt liv

Relatert

Unngå uønskede situasjoner