Roterende børster er en effektiv måte å rense ventilasjonskanaler på. 

- Rens av ventilasjonskanaler kan gi energibesparelse på 35%

En rapport fra studenter ved Fagskolen Innlandet viser at skitne ventilasjonsanlegg kan gjøre at mye energi går til spille. I eksempelet rapporten tok utgangspunkt i viste det seg at ventilasjonsanlegget brukte hele 35% mindre energi etter at det var renset.

Rapporten «Konsekvenser av tilsmussing i moderne ventilasjonsanlegg», ble skrevet av fire studenter som hovedprosjekt og avsluttende arbeidskrav. Rapporten ble levert i mai 2023 og ble gjennomført i samarbeid med blant andre Optice AS og Olav Thon Gruppen.

Hotell som testanlegg

Som grunnlag for rapporten brukte studentene, som til daglig jobber i bransjen i selskaper som Rørpartner Varme & Sanitær, GK Norge, Bravia og Haaland Klima, Thon Hotel Spectrum. Hotellet har 23 rom fordelt på tre etasjer og viste seg å være et godt objekt for testing av energiforbruk før og etter rens.

For å sikre like sammenligningsgrunnlag, ble det blant annet målt energiforbruk før og etter rens av ventilasjonskanalene med ventiler i åpne posisjoner. Testene viste at energiforbruket til viftedrift ble redusert med 35,3%.

Ventilasjon i sameier og borettslag

Alle sameier og borettslag har en form for ventilasjon. Noen har et anlegg av type som Thon Hotel Spectrum, noen har balansert ventilasjon og noen har kun naturlig avtrekk. Hvor mye energi du kan spare på å rense ventilasjonskanalene, vil avhenge av hva slags anlegg du har og hvor skitne kanalene er.

Rens hvert tredje til femte år

Uavhengig av hva slags ventilasjon dere har, anbefales det å gjennomføre ventilasjonsrens hvert tredje til femte år. Noen har anlegg som vil kunne bruke mindre energi etter rens, men selv de som har naturlig avtrekk vil merke at luften flyter bedre etter rens og at vond lukt vil kunne forsvinne. Alle vil også oppnå den store fordelen som er at oppsamlet støv som legger seg i kanalene og fett fra kjøkkenventilasjon vil forsvinne. Dette støvet og fettet utgjør en stor brannfare som jevnlig ventilasjonsrens vil  redusere.

Gratis befaring

Hva ventilasjonsrens koster, avhenger blant annet av type anlegg og antall enheter i boligselskapet. Befaring er alltid gratis og dere kan bestille befaring ved å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor. I etterkant av befaringen vil dere få et pristilbud, bilder fra ventilasjonskanalene og en anbefaling på hva som bør gjøres.