Dette må du vite som styreleder

Å ta på seg vervet som styreleder innebærer både rettigheter og plikter som du må kjenne til.

Rettigheter, plikter, vedlikehold og økonomi:

Dette må du vite som styreleder

Hva sier du egentlig ja til som styreleder i et borettslag, og har du kontroll på lovverket? Her er det viktigste du må vite om innenfor rettigheter og plikter, vedlikehold og økonomi.

Rettigheter og plikter som styreleder.

Som boligeier i et borettslag er du opptatt av at eksteriøret og fellesområdene blir godt ivaretatt, og at nærmiljøet er hyggelig og trygt. Hvis du vil ha påvirkning på slike ting kan et styreverv være midt i blinken for deg. Men hva innebærer det å ta på seg styreledervervet?

Ble kastet inn i borettslagsstyret

Gerd Teige er styreleder på tredje året i Makrellsvingen borettslag i Kristiansund. Borettslaget består av 154 leiligheter, varierende fra 2‑roms til 4‑roms. Hun har erfart det som ofte skjer i borettslag: Interessen for styrevervet er lav, men noen må jo ta det.

Jeg ble egentlig kastet inn i rollen som styreleder. Jeg var leder i valgkomiteen, og da ingen stilte som kandidat til vervet, tok jeg det selv, sier Teige.

Hvordan har det vært å ha styrelederrollen, var det som du hadde tenkt på forhånd?
Det er mye mer arbeid enn jeg trodde! Det er alltid noe som skjer i såpass store borettslag, og arbeidsmengden kan komme opp i mange timer i uka. Bare uteområdene alene er en stor jobb. Økonomien skal tas hånd om, og vi forsøker å unngå store prisøkninger for andelseierne.

Rettigheter og plikter som styreleder

Som styreleder har du ansvaret for at det blir avholdt så mange styremøter som nødvendig. Du leder styremøtene, og passer på at det føres protokoll over styresaker.

Styrets oppgave er å lede borettslaget i tråd med lovverket og vedtakene fra generalforsamlingen. Det innebærer både forvaltning og vedlikehold – en tematikk som strekker seg fra regnskapsføring til brannsikkerhet.

I Borettslagsloven §8 heter det at styret kan ta alle avgjørelser som ikke gjennom lover eller vedtekter er lagt til andre organer. – Som styreleder har man et stort ansvar. Når det er noe, er det meg de ringer til, forteller Teige.

Eierseksjonsloven § 60 sier at styret har rett til å representere seksjonseierne når det kommer til felles rettigheter og plikter. Videre kan styret rette felles krav mot utbyggere på vegne av seksjonseierne, dersom det er mangler eller forsinkelser på fellesarealer.

LES OGSÅ

Vedlikehold og trygghet

Styret og styrelederen skal blant annet ha kontroll på vedlikeholdsplaner, is- og snømåking, brannsikring og sikring av lekeplasser.

Gjennom lokale politivedtekter er styret også ansvarlig for å forebygge rasfare i borettslaget eller sameiet. Det betyr at de skal sørge for jevnlige inspeksjoner og ved behov ta ansvar for fjerning av is og snø fra hustakene.

Styret kan sette ut slike oppgaver til bedrifter som spesialiserer seg på det – men det er fremdeles til syvende og sist ansvarlig for at ting blir gjort.

Teige har positive erfaringer med å leie inn eksterne krefter til å bidra til vedlikeholdsarbeid: – Det har vært til stor hjelp for oss å sette ut enkelte oppgaver til firma, blant annet vaktmesterjobben. Hvert år setter vi opp et årshjul med oversikt over hva som skal gjøres i henholdsvis sommer- og vinterhalvåret. Som styreleder har jeg dialog med bedriften som leverer disse tjenestene for oss. Internkontrollen og det rutinemessige vedlikeholdet blir tatt hånd om på en ryddig måte, uten at det blir for mye jobb for styret.

Du kan bli juridisk og økonomisk ansvarlig

Hvis personer eller gjenstander blir skadet som følge av eksempelvis snøras i borettslaget, kan styremedlemmene stå personlig ansvarlige og bli saksøkt. Borettslagsloven § 12–1 oppsummerer det slik: «Den som i egenskap av styremedlem, forretningsfører, gransker eller andelseier volder tap forsettlig eller uaktsomt for laget, andelseiere eller andre under utføring av oppgaven sin, har plikt til å bøte tapet. Det samme gjelder for medlemmer av andre organer som er skipet etter vedtektene.»

Styret skal opptre aktsomt. Med mange regler å forholde seg til, er det ikke så rart at enkelte borettslag og sameier med god økonomi velger en advokat til styrevervet. Noen ganger betyr aktsomhet i praksis å brette opp ermene og få ting gjort, andre ganger innebærer det kanskje å ta vanskelige avgjørelser.

I Makrellsvingen opplevde Teige det sistnevnte: – Etter at reglene for lekeplasser endret seg, vedtok styret i Makrellsvingen at de ikke ønsket å sitte med et så stort ansvar lenger. Dermed valgte de å legge ned lekeplassene som tilhørte borettslaget. Samtidig har vi heldigvis utendørs lekeområder i en nærliggende barnehage, så det er fremdeles et aktivitetstilbud for barn her.

Er det verdt det?

Det er ingen tvil om at styreledervervet i borettslag og sameier kan være krevende. Samtidig er det en mulighet til å bidra til et godt miljø der man bor. Med en positiv og ansvarsfull innstilling kan det være mye å hente. Ikke minst gir vervet deg verdifull styrekompetanse som gjør seg godt på en CV.

Teige oppsummerer det slik: – Ingen borettslag er like, så jeg synes det er vanskelig å gi konkrete råd til ferske styreledere. Dette er et rolig strøk med få utflyttinger og lite bråk. Min egen erfaring er at til tross for mye ansvar, har det gått ganske greit.

Så kanskje man ikke skal være så redd for å ta ansvar. Hvem vet – kanskje kommer du til og med til å kose deg med å skape selveste drømmeplassen for deg selv og resten av nabolaget!

Velstyrtplanen

Les også

Gratis vedlikeholdsplan for sameier og borettslag