SIKKERHET

Nedenfor finner du informasjon om hvilke behov sameiet eller borettslaget vet de har selv. Denne informasjonen er samlet inn gjennom samtaler med styreledere, ‑medlemmer og beboere og danner grunnlaget for befaringene. Det er viktig at vi går gjennom alle punktene her og at dere gir en tilbakemelding i god tid i forkant av befaringen om dere trenger mer informasjon, tegninger, utstyr eller andre ting for å kunne gjennomføre dette. Om dere vet at det kan bli umulig eller vanskelig å besvare noen av punktene under en befaring, trenger vi også beskjed om det.

Områder vi har avdekket behov for gjennomgang av under befaring

  • Pristilbud på brannslukningssystem i fellesområder og rømningsvei