Slik lager du en vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsplanen danner grunnlaget for god forvaltning av store verdier.

Slik lager du en vedlikeholdsplan

I et boligselskap vil det alltid være behov for vedlikehold og rehabilitering. I denne artikkelen snakker vi om hvorfor du trenger en vedlikeholdsplan, og hvordan du lager den.

Den viktige vedlikeholdsplanen.

Borettslaget har ansvaret for vedlikeholdet av fellesområdene både ute og inne, i tillegg til det ytre vedlikeholdet av selve bygningsmassen. Med alt som skal tas hånd om, fra elektrisk anlegg til TV, verandaer og vannrør, er det viktig å ha en vedlikeholdsplan.

Ikke bare vil en god plan gjøre det enklere å følge opp hva som må gjøres, men det kan også spare borettslaget for penger. Vedlikeholdsplanen er dessuten med på å gi beboerne en oversikt over kommende prosjekter og utgifter.

Vedlikeholdsplanen gjør livet mer behagelig

Uten en god plan, øker risikoen for at styret i borettslaget må drive med brannslukking. Krisehåndtering av situasjoner som har kommet ut av kontroll er sjeldent lønnsomt. Ikke minst skaper slike situasjoner fort dårlig stemning i borettslaget.

Med en god vedlikeholdsplan får man bedre kontroll på kostnader, og det blir enklere å ta oppgavene litt etter litt i stedet for store og dyre skippertaksprosjekter. Skippertak kan påvirke både fellesgjelden og husleien, og er derfor lite populære løsninger.

En annen positiv effekt av vedlikeholdsplanlegging, er at man får et tydeligere bilde av hvilken kompetanse man trenger å hente inn til å utføre vedlikeholdsarbeid.

Velstyrtplanen

LES OGSÅ

Det viktige forarbeidet: Tilstandsrapport

Før dere lager selve vedlikeholdsplanen, bør dere få laget en tilstandsrapport. Den vil avdekke behovene deres, og gjøre det enklere å skissere opp nødvendige tiltak på kort og lengre sikt. Sjekk hele borettslaget for lekkasjer og fuktskader, sprekker i muren, avskalling av maling og generell slitasje. Forhør dere med beboerne også – det er ikke usannsynlig at de har både kunnskap og ønsker å komme med.

Slik søker du tilskudd til tilstandsvurdering

Visste du at det finnes tilskuddsordninger for borettslag og sameier som skal foreta en tilstandsvurdering?

Ifølge Husbanken er cirka 60 % av boligene i Norge mer enn 30 år gamle. Mange borettslag og sameier trenger å gjøre endringer for å leve opp til moderne standardkrav. Tilstandsvurderingen som skal legges til grunn for oppgraderinger kan gi dere rett til tilskudd på inntil 50 % av kostnadene. Du kan lese mer om tilskudd til tilstandsvurdering på Husbankens nettsted.

Sintef Fag har laget en rapport med caser fra borettslag i Kristiansand og Steinkjer som har vært igjennom prosessen med å energieffektivisere og modernisere bygningene. For skal dere først oppgradere skikkelig, bør dere tenke miljø og smart teknologi. Forskningsrapporten kan være av interesse for borettslag og sameier som vil gjøre noe lignende. Sintef-rapporten kan lastes ned her.

Hvordan lage en vedlikeholdsplan

Ta utgangspunkt i funnene deres, og bygg vedlikeholdsplanen ut ifra dette. Den kan gjelde for et år om gangen, eller flere år frem i tid. Legg ved tilstandsrapporten i planen.

Sett opp en liste eller tabell som svarer på: Hva må gjøres på kort og lengre sikt, hva vil det koste og hvem skal utføre arbeidet? Legg inn tidsplaner og budsjett, og få med oppgaver som må gjøres hvert år – eksempelvis rensing av takrenner, batteriskift i røykvarslere og rengjøring av ventilasjonskanaler.

Ved å ha dokumenterte tilstandsrapporter og vedlikeholdsplaner kan dere spare mye tid den dagen styremedlemmene skal erstattes. Før gjerne opp hva malingen på ytterveggene deres heter, hvem som har levert produkter og tjenester (med kontaktinformasjon) og hvilke priser dere har innhentet.

NOR entreprenør har laget en nyttig oversikt med tips for bedre økonomi i borettslag og sameier. Den gir hendig innsikt for styrer som skal lage vedlikeholdsplan.

Ivareta verdiene i borettslaget

Et velholdt borettslag som har «ting på stell» får som oftest en høyere verdivurdering på leilighetene ved salg eller refinansiering. Større oppgraderinger i gamle borettslag, for eksempel omlegging til nye, miljøvennlige varmeløsninger, kan øke verdien kraftig. I tillegg kan det bidra til mer fornøyde beboere og dermed økt stabilitet.

Som så ofte ellers, gjelder det å ta utfordringer ved roten. Det er mye å spare på å gjøre enkle forbedringer mens skadene er små, fremfor å vente til det har tårnet seg opp. Billige løsninger kan fungere på kort sikt, men husk å vurdere effekten over tid.