Tor Brekke (t.v.), Anna Barnwell, Fredrik Bengsten og Monica Berner presenterte Enova sine tilskuddsordninger for sameier og borettslag på et arrangement i Oslo. Foto: Skjermdump fra live-stream av arrangementet.

Sluttdato for Enova-støtte er satt

Under et arrangement i Oslo i går arrangert av Enova og en rekke aktører innenfor eiendomsbransjen, avslørte Enova sine planer for investeringsstøtten for sameier og borettslag. Støtteordningen, som ble lansert i oktober 2023, skal etter planen kun vare ut 2025.

Kvartetten som representerte Enova sine nye tilskuddsordninger for sameier og borettslag fortalte om god respons, høye søkertall og mye penger som var delt ut. De positive nyhetene druknet likevel i en tydelig beskjed om at de nye tilskuddsordningene ikke kommer til å vare i lang tid.

Slutt etter 2025

Tidlig i presentasjonen ga Enova beskjed om at investeringsstøtten, som gir sameier og borettslag muligheten til å få dekket 30% av kostnader knyttet til energiforbedrende tiltak som bytte av vinduer, etterisolering og installasjon av solceller, etter planen kun skal vare ut 2025. Dette ble forklart med at Enova sin rolle er å skape velfungerende markeder og at de tror at drøyt to år med investeringsstøtte skal være nok til dette.

Enova understreker i en kommentar til oss etter at saken først ble publisert at de vil vurdere utviklingen i markedet og responsen på de nye ordningene fremover. Det er planlagt at ordningene skal vare ut 2025. Om dette endres på avhenger blant annet av hva som skjer med andre rammebetingelser og reguleringer som er med på å påvirke energieffektivisering i eksisterende bygg.

Grønne lån

Enova har stor tro på at pengene som kommer fra dem skal være med på å utvikle et energitjenestemarked som skal gjøre det mulig for sameier og borettslag å tjene penger på investeringene sine uten å trenge støtteordninger. I tillegg fokuserte de på det som kalles for grønne lån. Dette er en ordning der banker kan gi bedre lån til bygningseiere som vil forbedre energitilstanden i byggene sine.

Utfordringen med grønne lån er at det i Norge i dag ikke finnes energimerking for sameier og borettslag. Dette er under utarbeidelse og når merkeordningen er klart skal den åpne for at banker kan gi bedre betingelser for lån til sameier og borettslag som er energieffektive.

Flere søknadsfrister

Da investeringsstøtten ble lansert, var det satt opp to søknadfrister i 2024. Dette er nå utvikdet til fem:

  • 22. mars
  • 24. mai
  • 30. august
  • 15. oktober
  • 22. november

Investeringsstøtten er konkurransebasert. Dette betyr at søknader om støtte rangeres etter en formel basert på hvor mye penger du søker og hvilken effekt tiltakene du søker støtte for vil ha på energiforbruket. Flere søknadsfrister gjør at det blir færre boligselskap som konkurrerer hver gang det tildeles støtte og er derfor positivt siden det vil senke terskelen for å få innvilget støtte.

Klart råd fra Enova

Mot slutten av møtet ble Fredrik Bengsten, som er ansvarlig for investeringsstøtten i Enova, spurt om hva det viktigste sameier og borettslag kan gjøre for å få innvilget søknader om investeringsstøtte.

Svaret var at det viktigste er at søknadene er riktig utfylt og at dette sikres gjennom å bruke eksterne rådgivere som energikartleggere. Bengsten sa både at kvaliteten på søknadene som er sendt inn etter energikartlegging er høyere og at sjansen for at støtten blir avkortet er lavere enn om du ikke gjennomfører kartlegging.

Enova har en egen tilskuddsordning der sameier og borettslag kan få dekket rundt halvparten av utgiftene til energikartlegging. Om dere går med planer om å gjennomføre tiltak og er interesserte i investeringsstøtte, fyll ut og send inn skjemaet nedenfor. Vi tar i etterkant kontakt og hjelper dere med energikartlegging og informasjon om hva som kreves for å kunne søke Enova-støtte.