Smarte ladeløsninger for fremtidig utvikling

Ladeløsninger for el-bil handler ikke bare om oppgradering av infrastuktur og valg av ladebokser, men også om hvordan disse skal styres. Det hjelper lite med et toppmoderne elektrisk anlegg og nye ladebokser om dere ikke har et toppsystem som gjør det enkelt å velge trygge og rettferdige betalingsløsninger.

Med Fortum Charge & Drive får sameiet eller borettslaget muligheten til selv å bestemme prisen på ladingen. Vil dere ha et system hvor beboerne betaler en pris og besøkende en annen? I Fortum Charge & Drive er dette enkelt å sette opp.

Norges største operatør av ladestasjoner

Fortum er Norges største operatør av ladestasjoner for el-bil med ca. 3500 offentlige ladere og tusenvis av ladepunkter i norske sameier og borettslag. Boligselskapet inngår en avtale med Fortum, som tar over styringen av ladeboksene og administrerer all betaling for lading. Beboerne som har behov for lading tegner seg opp hos Fortum og får en ladebrikke. Denne brikken bruker de til å aktivere ladestasjonen og kan også brukes på alle offentlige ladestasjoner fra Fortum. Oppgjør for ladingen belastes brukeren og beløpet overføres til boligselskapet, som får en samlefaktura på forbruket.

De oppgitte prisene er det eierne av ladestasjonene som står for. Det eneste som belastes boligselskapet, er transaksjonskostnadene ved lading, som trekkes fra ved oppgjør fra Fortum.

Smarte ladeløsninger for fremtidig utvikling, Charge & Drive, for borettslag og sameier.

Priser

Oppstartskostnad:Kr 250,– per ladestasjon.
Basiskostnad:Kr 49,– per måned.
Betaling:Kr 10,– per måned + 5% av total omsetning
Kundesupport:Kr 10,– per måned.

Har du ikke el-bil enda, men vurderer ladestasjon for å være rustet for fremtiden? Ved abonnement på Fortum Charge & Drive betaler du ingen månedlige kostnader før du har fått deg el-bil!

Spørsmål og svar

Som styremedlem eller beboer i et sameie eller borettslag som vurderer å klargjøre for ladeløsninger for el-bil, er det naturlig at du har spørsmål du trenger svar på. Nedenfor finner du noen av de mest vanlige spørsmålene vi blir stilt om dette og svar på dem. Har du flere spørsmål eller vil vite mer om ladeløsninger tilpasset ditt behov, ta kontakt!

Fortum Charge & Drive er i utgangspunktet kun avhengiog av et kompatibelt anlegg som er koblet til internett. Alle ladere som kommuniserer via OCPP-protokollen, kan bruke Fortum sitt toppsystem. Forenklet sagt betyr dette at alle smarte ladestasjoner i utgangspunktet er kompatible. Eksempler på dette er ladestasjoner fra Schneider, Zaptec, Ensto, Garo, Keba og Enel X (Juicebox). Den mest kjente boksen som ikke er kompatibel, er Salto/DEFA sin ABL. Denne bruker en egenutviklet teknologi som ikke kommuniserer med Fortum sine systemer.

Før dere bestiller Fortum Charge & Drive, må dere vite at det elektriske anlegget deres er tilpasset lading av el-biler. De aller fleste vil ha gjennomført en befaring fra en av våre installatører og fått et tilbud om utbedring av infrastruktur. Takker dere ja til dette tilbudet, kan dere gå ut fra at anlegget er av en kvalitet som gjør dere klar for Fortum Charge & Drive.

Boligselskapet inngår en overordnet avtale med Fortum om levering av Fortum Charge & Drive, som tar over styringen av ladestasjonene. De blir da i stand til å motta nøyaktige data om strømforbruket og lastbalansering på hver enkelt parkeringsplass.

Når boligselskapet har inngått avtale om Fortum Charge & Drive, kan hver enkelt beboer gjøre det samme. De beboerne som gjør dette kan forholde seg til prisene i tabellen. De som ikke inngår avtale kan fremdeles lade, men betaler da en annen pris for ladingen. Denne prisen fastsettes av boligselskapet.

Nei. Så lenge det elektriske anlegget er klargjort for lading av el-bil, spiller det ingen rolle hvem som har utført jobben.

Nei. Du kan bestille tjenester for hjemmelading fra Fortum selv om borettslaget har strømkontrakt med en annen leverandør.

Nei. Ved kjøp av tjenesten betaler du prisene som er oppgitt ovenfor.