Klimaetaten lover rask behandlinger om søknader for gratis energikartlegging. Foto: Skjermdump fra klimaoslo​.no.

- Søknader om gratis energikartlegging blir behandlet innen få timer

Etter at Oslo kommune innførte tilskudd som gjør at energikartlegging nå blir gratis for sameier og borettslag, har etterspørselen vært enorm. Vi har snakket med Klimaetaten for å stille noen spørsmål knyttet til ordningen. Svarene er både positive og negative.

Det første vi lurte på da vi kontaktet Klimaetaten, som forvalter tilskuddsordningen, var hvor lang tid det vil ta å behandle søknadene. Enova bruker kun få timer på å gjøre det og vi var spente på hvor raskt kommunen ville behandle søknader. Anton Eliston, som er rådgiver i Klimaetaten, sier dette til velstyrt​.no:

- Vi vil behandle søknader og gi tilsagn innen svært kort tid som vil si innen få timer eller innen en arbeidsdag.

Ingen konkret sum penger

Da Klimaetaten i fjor økte støtten til tiltak som for eksempel bytte av vinduer, ble denne og alle andre tilskuddsordninger stoppet etter relativt kort tid siden det var tomt for penger. Vi er derfor nysgjerrige på hvor mye som er satt av og om det samme kan skje igjen:

- Vi har ikke satt av noen konkret pott til ordningen. Vi vil følge med og vurdere løpende om det er behov for økte rammer til ordningen, eventuelt om det er behov for å avslutte.

Søk nå!

Svar som dette er ikke så lett å bli klok på, men vi kan med sikkerhet si at det ikke er noen garantier for hvor lenge ordningen vil vare. Det vi vet er at de som har søkt og fått tilsagn på støtte, er garantert å få den utbetalt. Vi anbefaler derfor sameier og borettslag som vurderer energikartlegging å søke støtte så fort som mulig.

Du finner mer informasjon om hvordan du søker støtte i denne artikkelen. Om dere vil søke støtte kan du også fylle ut skjemaet nedenfor. Vi kontakter dere da i løpet av kort tid og hjelper dere videre i prosessen.

Ny nedtur for små boligselskap

Oslo kommune skrev da de lanserte ordningen at den var tilgjengelig for alle sameier og borettslag i Oslo. Samtidig krever de at boligselskapene som søker støtte har søkt og fått innvilget tilskudd fra Enova. Siden Enova har en nedre grense på ti enheter fryktet vi at det samme gjelder for Klimaetaten. Dette har vi fått bekreftet i dag:

- Vi har ikke vurdert dette eksplisitt, men vi har antatt at Enova har en fornuftig avgrensning. Det vil si at grensen på 10 er implisitt satt med hensyn til effektivitet i saksbehandlingen. En forutsetning for å få støtte, er at man først har fått innvilget tilsagn fra Enova. Vi forholder oss derfor til samme minimumsgrense for antall boenheter.