Dette er det første skjermbildet som møter deg når du logger inn for å søke støte til energikartlegging fra Oslo kommune.

Søknadshjelp til energikartlegging

Her får du hjelp til å søke om tilskudd til energikartlegging fra Enova og Oslo kommune. Når disse to tilskuddsordningene kombineres, får sameier og borettslag i Oslo på 10 enheter og mer gratis energikartlegging.

nettsidene til Oslo kommune står det at alle sameier og borettslag kan søke støtte til energikartlegging. Men, for å få støtten må dere først ha fått innvilget støtte fra Enova. I denne tilskuddsordningen er det krav om at det må være minst 10 boenheter i sameier og borettslag som skal søke støtte. Vi har ved flere anledninger prøvd å få Enova til å endre denne praksisen, men har foreløpig ikke lykkes. Vi jobber for å få en kommentar fra Oslo kommune for om det er mulig også for mindre boligselskap å søke støtte og oppdaterer sakene våre når vi får beskjed.

Søknad til Enova

Det første dere må gjøre, er å søke støtte til energikartlegging fra Envoa. Dette gjør dere ved å logge inn på denne siden. Du logger inn med Bank ID og oppretter bruker om du ikke har det fra før.

Det første du fyller ut i søknaden, er hvem som står som støttemottaker. Dette er sameiet eller borettslaget og du kan fylle inn enten navn eller organisasjonsnummer. Trykk deretter SØK til høyre for søkelinjen. Du får da opp en linje med navn og organisasjonsnummer. Sjekk at dette er riktig og klikk på denne linjen.

På bildet nedenfor har vi brukt selskapet vårt, Velstyrt AS som eksempel. Dere skal legge inn organisasjonsnummeret eller navnet til det sameiet eller borettslaget dere søker støtte for.

Neste steg er Prosjektsammendrag. Under Prosjekttittel skriver du Energikartlegging. Under Prosjektlokalisering velger du Oslo på Fylke og kommune.

Roller og tilganger er det neste som skal fylles ut. Formelt ansvarlig er den hos dere som skal stå for søknaden og har rett til å inngå avtaler på vegne av boligselskapet. Dette vil vanligvis være den som fyller ut skjemaet. Her fyller du ut navn, foretakets (boligselskapets) navn, hvilken rolle du har i boligselskapet, din e‑postadresse og telefonnummeret ditt.

Om det er den som fyller ut skjemaet som også skal være kontaktperson underveis i prosessen, huker du av i boksen der det står «Formelt ansvarlig og kontaktperson er samme person». Om dere skal bruke en annen kontaktperson, fyller du ut informasjon om denne.

Det siste feltet på denne siden er Andre. Her trenger dere ikke å fylle ut noe om dere ikke vil at en utenforstående, for eksempel forretningsfører, skal kunne bistå med søknaden.

Neste steg er Prosjektoversikt og finansiering. Her legger dere inn antall boenheter hos dere. Når dere har gjort dette, kommer det automatisk opp et beløp. Dette er det maksimale beløpet dere kan få i kartleggingsstøtte fra Enova. For de aller fleste vil det reelle stønadsbeløpet være lavere enn dette.

Det neste skjermbildet som kommer opp er Partnere. De færreste av dere har behov for å søke støtte sammen med andre selskap og dere lar derfor denne siden stå tom.

Leverandører er neste steg. Her lar dere det første feltet stå tomt siden dere ikke allerede har valgt en leverandør. På det nederste feltet legger dere inn organisasjonsnummeret til leverandøren dere har fått tilbud fra. Om dere har fått tilbud gjennom Velstyrt er dette Energihuset Marked AS eller PPM Prosjekt Fredrikstad AS:

  • Om dere har fått tilbud fra Energihuset Marked AS legger dere 927106531 i feltet for organisasjonsnummer.
  • Om dere har fått tilbud fra PPM Prosjekt Fredrikstad AS legger dere inn 930226300 i feltet for organisasjonsnummer.

I feltet for Leveranse (Teknologi/komponent) skriver dere Energikartlegging.

Søknad til Oslo kommune

Søknaden til Oslo kommune sendes igjen ved å logge inn med Bank ID i denne portalen.

Du starter med å huke av i boksen til venstre for teksten «Jeg bekrefter at jeg forstår og aksepterer vilkårene beskrevet ovenfor.*»

På neste side fyller dere ut navn, organisasjonsnummer, og adresse til boligselskapet som dere søker støtte for. Under Kontaktperson fyller dere ut navn, adresse, e‑postadresse og telefonnummer til den hos dere som er ansvarlig for søknaden.

På neste side huker dere av i den boksen som har det intervallet enheter dere ligger innenfor. I eksempelet for Enova-støtte brukte vi 51 enheter da vi fylte ut skjemaet. Vi gjør det samme her og krysser derfor av i boksen ved siden av teksten «Energikartlegging 50–99 boenheter.» Vi legger også inn prisen vi har fått oppgitt fra leverandøren av kartlegging. I dette eksempelet er prisen kr. 256.008 inkludert mva. Dere legger inn prisen dere har fått leverandøren. Husk å legge til moms.

Under Vedlegg på den samme siden laster dere opp bekreftelsen fra Enova på at dere har søkt og fått innvilget støtte til energikartlegging fra dem.

Det eneste som gjenstår nå er å sende inn søknaden.

Siden støtteordningen fra Oslo kommune er helt ny, vet vi ikke nøyaktig hvor lang tid den tar å behandle eller hvordan dere må signere på avtale om støtte. Vi går ut fra at behandlingen skjer fort og at signeringsprosessen minner om Enova sin og oppdaterer dette punktet når vi vet nøyaktig hvordan dette foregår.

Aksepter tilbudet om energikartlegging

Når dere har mottatt bekreftelse fra både Enova og Oslo kommune på at søknaden om støtte til energikartlegging er innvilget, kan dere akseptere tilbudet dere fikk fra leverandører på energikartlegging. Om tilbudet kom vi oss i Velstyrt er det vi som skal ha bekreftelsen.

Hva som skjer videre i prosessen kan dere lese mer om her.

Om det er noe mer dere lurer på i forhold til energikartlegging og søknad om støtte til dette, er det bare å ta kontakt.