Spørsmål og svar

Her besvares noen av de oftest stilte spørsmålene vi får fra styrene i norske borettslag og sameier.

Svar på de vanligste spørsmålene om avløp og ventilasjon.

Mange borettslag og sameier har driftsavtale på ventilasjonssystemene sine. Ofte dekker dette både bytting av filter og vedlikehold av motor. Men hva med ventilasjonskanalene, egentlig?

 1. Ved vanlig bruk av en boenhet, vil det over tid bygge seg opp det vi på godt norsk kan kalle rusk og rask i kanalene som transporterer lufta i ventilasjonssystemet. Dette kan blant annet komme av støv fra oppussing, hår fra husdyr eller små tekstilfiber fra klesvask. Noe av dette vil forsvinne ut, men en del av det kan også bli liggende.
 2. Kombinert med fettpartikler fra kjøkkenventilatoren blir dette en miks med store brannspredende egenskaper.
 3. Tilsettes det også litt damp fra tilbereding av middag, skapes det grobunn for både sopp/mugg og bakterier, noe som selvsagt har sin påvirkning på luftkvaliteten inne i boligene.
 4. Et ventilasjonsanlegg med tilstoppede kanaler må jobbe mye tyngre enn et rent anlegg. Dette vil føre til høyere strømregning enn nødvendig.
 5. Ønsker du en kostnadsfri sjekk av tilstanden på ditt anlegg? Vi hjelper deg!

Vi utfører følgende kostnadsfrie befaringer:

 1. Kamerainspeksjon av avløpssystem (gjelder fra 4 enheter og oppover)
 2. Kamerainspeksjon av ventilasjonssystem (gjelder fra 4 enheter og oppover)
 3. Sjekk av det elektriske anlegget før installasjon av ladeløsninger til elbil.

Hvis vannet renner sakte bort fra dusj, vask eller oppvaskkum, kan dette være et tegn på at avløpet begynner å bli tett. Det kan også komme boble- eller klukkelyder og ubehagelig lukt fra sluket.

Du har kanskje hørt folk si at man bør la være å rense avløpsrørene i leilighetene, fordi det kan gjøre at rørene blir mer slitt. Men Lars Grorud, prosjektleder i TT Teknikk AS, er av en annen oppfatning:
– Det blir litt som å la være å vaske bilen, fordi man vil beskytte lakken. Det er nok mer riktig å si at rene rør holder lenger.
Grorud har mange års erfaring i denne bransjen, og er ekspert på vedlikeholdsrens av rør. Han forklarer at i motsetning til full rehabilitering, er en vedlikeholdsrens en raskere, enklere og billigere prosedyre. Hvis avløpsrørene i borettslaget er i god stand, kan spyling av rørene være nok til å utsette rørbytte med flere år og dermed få bedre likviditet i borettslaget.

Ja, det er de. Befaringene utføres i samarbeid med både landsdekkende og lokale aktører i deres område. I de tilfellene hvor en befaring resulterer i et tilbud om en tjeneste, er dette tilbudet uforpliktende. Tilbudet gir et konkret kostnadsbilde og er derfor et fint grunnlag for beslutninger som skal tas i styremøter.

Typiske symptomer på dårlig inneklima er:

 • Tørre slimhinner.
 • Irriterte øyne, hud og hals.
 • Tung i hodet, hodepine.
 • Tørste og konsentrasjonsproblemer.

Dette vil variere etter hvilken tjeneste du ønsker befaring på og hvilket område du befinner deg i. Ta kontakt med oss, så vil vi hjelpe deg med å finne en tid.

Nei, det må vi ikke. Det holder å sjekke et utvalg av enheter for å danne et godt bilde av situasjonen på anleggene, så lenge alt er bygget på noenlunde samme tid. Vi vil på forhånd avtale hvor mange enheter vi vil sjekke, slik at dere får tid til å organisere dette med beboerne.
Les mer på Hva skjer før, under og etter en befaring.

For beboere som har el-bil, eller vurderer å skaffe seg det, er det viktig med tilgang på el-billader i nærheten av boligen. For borettslaget eller sameiet kan det også være en svært god investering. Man har sett flere eksempler på at å ha en ladeløsning i tilknytning til boligene, gir en verdiøkning på boligmassen. Det er mange boligkjøpere i dag som har som betingelse at det følger tilgang på ladestasjon for el-bil med boligen de skal kjøpe. Har dere dette, betyr det flere interessenter, som igjen gir høyere verdi på boligene.

Dette vil variere med hvor mye som skal sjekkes. For avløp og ventilasjon regner vi ca 20 minutter per boenhet vi må gå inn i. For å befare det elektriske anlegget  med tanke på ladeløsning trenger vi om lag 45 minutter totalt.

Les mer på Hva skjer før, under og etter en befaring.

Sjekk av avløp: Det er fint om skapet under kjøkkenvasken er fritt for gjenstander. Det samme gjelder dusjen.
Sjekk av ventilasjon: Ingen forberedelser
Sjekk for ladestasjoner: Vi må ha adgang til tavlerom. Det er fint om den som møter oss vet litt om strømanlegget, evt tar med en plantegning.

Les mer om forberedelser til befaringer her.

Da bør du ta kontakt med styret i borettslaget/sameiet ditt umiddelbart. Når vi kommer på befaring kan vi gi dere et skriftlig tilbud på rensing av rørene. Dere forplikter dere ikke til noe som helst og står selvsagt helt fritt til å godta eller forkaste tilbudet.
I svært mange tilfeller vil rensing av avløpssystemet gjøre at utskifting av rørene kan utsettes med flere tiår. Kostnaden ved rensing er kun noen få promille av hva kostnaden ved utskifting av hele systemet er. Etter rensingen er rørene helt rene og har samme kapasitet som da de var nye.

Velstyrtplanen

LES OGSÅ