Strid om oppførsel av ny blokk

I Grodurddalen vil tiltakshavner i Årvollveien 15 bygge en fem etasjers blokk rett foran byggene til Årvoll senter borettslag. Planene har medført klager fra beboerne fordi de både vil gi skygge og skape utfordringer for trafikken inn og ut av garasjen. Leder i Årvoll senter borettslag, Anne-Lise Risnes Andersen, var en av deltakerne på et møte om dette og reagerte på både form og innhold. Hva hun reagerte på kan du lese i saken fra Akers Avis Groruddalen.

Kilde: Akers Avis Groruddalen

Boligsameie føler seg lurt av kommunen

Denne utgavene av I Mediene handler om leserinnlegg fra medlemmer av sameier og borettslag. Det er godt å se at styreledere og ‑medlemmer sier fra når de føler seg urettmessig behandlet, samtidig som det er synd å registrere at det ofte oppstår konflikter der sakene kunne og burde vært løst på et tidligere stadie.

I Ringerike sier styreleder Mette Sønsteby i Bryggerigården boligsameie at de føler seg lurt av kommunens forslag til byplan. Utkastet til ny byplan hadde de ingen problemer med, det er det som har skjedd i etterkant de reagerer på. Utkast fra arkitekter viser for eksempel at byplanen nå legger opp til utbygginger som gir bygninger som er opp til 7 meter over rammene i byplanen.

Kilde: Ringerikes Blad

– Mangel på valgmuligheter i Obos’ møtesystem

I Budstikka er det et leserinnlegg fra en person fra et boligsameie på Fornebu. Innlegget handler om noe som svært mange vil måtte forholde seg til årene fremover, digitale årsmøter og generalforsamlinger. Innsenderen bruker her Obos sitt møtesystemet som eksempel og tar opp problemstillingen med at denne løsningen ikke legger til rette for at det er mulig å stille forelag underveis. Forslagsretten i fastsatt i lovverket og vanligvis også i vedtekter. Forfatteren tar her opp et viktig poeng som møtesystemene som nå utvikles og oppdateres for å møte markedets behov må inneholde for å kunne være gode nok til å benyttes i disse sammenhengene.

Kilde: Budstikka

LES OGSÅ