EL-PROFFEN er Norges største elektrikerkjede med over 180 medlemsbedrifter.

Få maksimalt ut av det elektriske anlegget

Politikerne i Europa har i mange år lagt opp til at stadig mer av det vi bruker skal få kraft gjennom strømnettet. Det grønne skiftet gir større behov for strøm og når denne skal produseres på en miljøvennlig måte, betyr det både at prisene og behovet for å bruke strøm smartere øker.

EL-PROFFEN har løsninger på mange områder som kan hjelpe deg med velge de løsningene som er mest gunstige for nettopp deg og ditt sameie eller borettslag.

God utnyttelse og egen kraftproduksjon

For sameier og borettslag er det spesielt på to områder det kan være mye å hente på å gjøre noe med: lading og elbiler og installasjon av solcelleanlegg. Riktig valg av anlegg for elbillading gjør at dere utnytter kapasiteten i kraften dere har tilgjengelig på best mulig måte. Installasjon av solceller gir muligheten for å tjene penger på strømproduksjon i tillegg til at behovet for å kjøpe strøm blir lavere.

Lading av elbiler

EL-PROFFEN har løsninger som tilfredsstiller behovene til de aller fleste sameier og borettslag. Løsningene varierer fra små løsninger for 2–3 biler til opplegg for store parkeringsanlegg med mulighet for lading av hundrevis av elbiler.

Gevinsten ved å velge riktig løsning består av at et riktig dimensjonert ladeanlegg sørger for at den kraften dere har tilgjengelig blir fordelt på det antall biler det er behov for å lade. Gjennom lastestyring vil den tilgjengelige strømmen fordeles på den måten dere selv velger; strømmen kan enten fordeles likt mellom alle som vil lade, den kan lade opp en bil til et fastsatt nivå før den lader neste eller den kan gjøre mer eller mindre kraft tilgjengelig basert på tidspunkt på døgnet eller totalt strømforbruk i boligselskapet. Å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet blir stadig viktigere for å unngå høye strømregninger.

Solceller

Bor du i et sameie eller borettslag som har store takarealer som ikke blir brukt til noe? Da bør dere vurdere å installere solcelleanlegg for å produsere deres egen strøm.

I perioder vil dere som installerer solceller oppleve at dere produserer mer strøm enn dere har behov for selv. Da vil dere kunne selge denne strømmen til strømleverandøren deres og faktisk dermed tjene penger på solcellene.

Å installere solceller kan bli en tung investering som krever god planlegging. Hvor lang tid det tar å spare inn investeringen varierer med strømprisen. I normalår sies det gjerne at et solcelleanlegg spares inn etter 10–12 år. Med dagens strømpriser vil dette skjer raskere og med en forventet levetid på 30 år, vil dette være en svært lønnsom investering.

Hovedsak:

Konflikter i sameier og borettslag

Velstyrtplanen

Velstyrtplanen:

Gratis vedlikeholdsplan for sameier og borettslag

Green Week:

Gratis kontroll av lekeplasser på Østlandet