Styret skal forsvare alles interesser mot den enkeltes. Bildet er fra et tilfeldig boligselskap og har ingenting med innholdet i saken å gjøre. Foto: Alexandra Anzenberger. 

- Styret skal forsvare alles rett mot den enkeltes ønske

Som advokat og leder av advoktatfellesskapet Lovomeindom​.no er Olav Vilnes godt kjent med konflikter i sameier og borettslag. Han opplever ofte en type konflikter som oppstår fordi styret har gjort en feil som viser seg å få store konsekvenser.

Olav Vilnes og Lovomeiendom​.no er spesialister på sameier og borettslag. De har bidratt til flere saker her på Velstyrt​.no og svarer også på spørsmål fra leserne gjennom tjenesten Spør Velstyrt. Når vi spør han om hans erfaring fra konflikter i sameier og borettslag, kommer dette svaret på e‑post kort tid etter at vi snakket sammen på telefon:

- Jeg har to litt parallelle saker som har noe av den  samme bakgrunn, årsak og virkning. Den ene er et borettslag hvor det ble tillatt innglassing av en veranda for en som var tidlig ute og søkte. Siden ble mange misfornøyd med hvordan det så ut og styret ble også negative til neste søknad.

Den andre var et sameie hvor som kjent tomta er i felles eie. Styret ga tillatelse til en av beboerne i første etasje ( som også var medlem av styret) å gjerde inn «sitt» areal  foran sin utgang til plen og benytte dette som sitt eget. Da flere i første etasje ville gjøre det samme fant styret ut at dette ville begrense beboernes frie ferdsel på alles eiendom og sa nei. De siste ble selvsagt forbannet på denne forskjellsbehandlingen.

Kjenn loven!

Disse konfliktene oppstod fordi styret ikke var seg bevisst sitt ansvar når det gjelder å forsvare alles rett mot den enkeltes ønske. Særlig når den som søker sitter i et nært forhold til styret bør man være ekstra på vakt.

Styret må sette seg inn i de juridiske begrensninger som gjelder for blant annet innglassing og bruk av fellesareal. Dag Stadheim har skrevet en bok om dette. Boken er skrevet av en advokat, men er stort sett tilgjengelig også for ikke-jurister.

Dette besvarer vel også noe av spørsmålet om hvordan slike ting kan unngås: Som styre må dere aldri si ja eller nei til noe uten å sjekke ut hva som kan være de prinsipielle og juridisk sett tvilsomme sider ved et vedtak.

Hovedsak:

Konflikter i sameier og borettslag

Velstyrtplanen

Velstyrtplanen:

Gratis vedlikeholdsplan for sameier og borettslag

Green Week:

Gratis kontroll av lekeplasser på Østlandet

Olav Vilnes i Lovomeiendom​.no understreker viktigheten av at styrer i sameier og borettslag er sitt ansvar bevisst når det gjelder å forsvare alles rett mot den enkeltes ønske.