Styrer i sameier og borettslag har et stort ansvar for å sørge for at bygninger og anlegg er sikret mot brann.

Styrets ansvar for brannsikkerhet

Brann i bygninger og anlegg er noe av det verste som kan skje og medfører stor fare for tap av verdier og ikke minst personskader. I et sameie eller borettslag er det styrets ansvar å sørge for at brannsikkerheten er ivaretatt, også i leilighetene.

Med faglig bistand fra Olav Vilnes, Lovomeiendom​.no

I Brannvernloven står det at eier og bruker av byggverk er ansvarlig for å forbygge og begrense følgene av brann. I et sameie eller borettslag er det opplagt at ansvaret for brannsikring i fellesarealer faller på styret. Men, siden styret representerer seksjonseierne og forplikter dem i saker som gjelder felles rettigheter og plikter, følger det at styret i realiteten også har plikt til å sørge for at også de enkelte seksjonene er brannsikret.

Helse, miljø og sikkerhet

Brann- og andre sikkerhetsbestemmelser faller inn under regler for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Styret i et boligselskap er gjennom forskrift pålagt å utføre HMS-arbeid. Noen er svært opptatt av og dyktige på dette, men for mange begrenser HMS-arbeid seg til å gå til innkjøp av en perm som blir stående ubrukt i en hylle hos den som en gang i tiden var styreleder.

Styret i et boligselskap vil ofte ha større rom for å gjøre feil enn styret i et aksjeselskap siden styret i et boligselskap i de aller fleste tilfeller består av privatpersoner og ikke profesjonelle styremedlemmer. Når det gjelder brannsikkerhet vil dette ikke gjelde og styret vil faktisk ha et utvidet ansvar for å sette seg inn i og følge opp alle sentrale og lokale forskrifter og bestemmelser. Det finnes flere eksempler fra saker hvor eiere av bygninger av domstolene er blitt dømt til å betale erstatning ved skader og dødsfall som følge av manglende brannsikring.

… styret vil faktisk ha et utvidet ansvar for å sette seg inn i og følge opp alle sentrale og lokale forskrifter og bestemmelser.

Velstyrtplanen

LES OGSÅ

HMS

Styrets ansvar for brannsikkerhet er noe som må tas på alvor. Utfordringen her er den samme som for andre nødvendige tiltak knyttet til vedlikehold; at styret mangler nødvendig kompetanse på fagområdet. Det er vanskelig å kunne dokumentere at brannsikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt om styret ikke vet hva dette innebærer.

Et velfungerende HMS-system med oversikt over brannsikringssystemene er nødvendig for å ivareta kravene om brannsikring. Systemet må ikke bare inneholde informasjon om hvor brannsikringssysteme er plassert og hvordan de fungerer, men må også være lett tilgjengelig for beboerne. Om det oppstår en brann og ingen vet hvor slukkeutstyret er, er det for sent å lete etter gamle permer.

Ekstern kompetanse

Om styret i boligselskapet ikke kan dokumentere gjennom et velfungerende HMS-system at brannsikkerheten er ivaretatt, må fagfolk involveres. Det finnes mange firmaer som er gode på brannsikkerhet og som tilbyr installasjon, oppgradering og vedlikehold av brannsikringsanlegg. En del av disse firmaene tilbyr også serviceavtaler der de med jevne mellomrom sjekker at anlegget fungerer. De ørger for at defekt utstyr blir erstattet og at gammelt og/eller utdatert utstyr blir oppgradert.

En serviceavtale med en bedrift som kan brannsikring er kanskje den aller beste måten å ivareta kravet om brannsikring på. Kostnadene for dette er ikke spesielt stor og ihvertfall ikke i forhold til den tryggheten dette gir og de kostnadene det kan spare boligselskapet for ved at potensielt brannfarlige situasjoner avverges.

Avtaler om kontroll og vedlikehold av brannslokkemateriell kan bestilles fra mange firmaer. Det kreves befaring på forhånd og dette kan det være lurt å gjøre sammen med en gjennomgang av det eksisterende brannsikringssystemet. Du skal bestille befaring direkte fra en leverandør eller gjennom å bestille Velstyrtplanen, som er Norges første og eneste vedlikeholdsplan for sameier og borettslag som er gratis.

Relatert

Styrets ansvar for nødvendig vedlikehold

Relatert

Styrets ansvar som byggherre

Relatert

Hvilket ansvar har jeg som styremedlem?

Relatert

Husk dette når du fratrer styret!