Capjon Park borettslag er ett av mange som har en avtale med Markisemannen som både gir gode rabatter og muligheten for rådgivning som gjør det enkelt for beboerne å holde seg innenfor reglene styret har satt. Foto: Skjermdump fra Google Maps.

Styrets ansvar for solskjerming

Ett av ansvarsområdene til styrer i sameier og borettslag er å lage retningslinjer for hva beboerne kan gjøre utvendig. Det er viktig at bygningene gir et samlet og godt inntrykk fra utsiden. Her er noen tips til hvordan styret kan sørge for at en av de tingene som mest påvirker utsiden blir ivaretatt på en god måte.

For kort tid siden publiserte vi en sak om hvor viktig solskjerming er for blant annet trivsel og vedlikehold. Solskjerming påvirker i stor grad hvordan bygningene oppleves fra utsiden. Styret har derfor et ansvar for sørge for å gjøre for at beboerne har tydelige retningslinjer å forholde seg til.

Tips til retningslinjer for informasjon til beboerne

  • Om styret har retningslinjer som begrenser hva beboerne kan gjøre, vær tydelig på hva disse begrensningene er. Del informasjon i interne kanaler og sørg for at språket er enkelt og klart sånn at det ikke er rom for misforståelser.
  • Opplys beboerne om hvilke produkter og farger de kan velge mellom. Om det er vedtatt standardiserte løsninger som alle skal bruke, vær tydelig på hva som gjelder her.
  • For beboerne i de fleste boligselskap vil retningslinjene vise blant annet hvilke produkter og farger som kan bestilles uten at styret behøver å involveres. Hvis styret velger at det uansett må søkes og/eller gis tillatelse først må dette beskrives i retningslinjene. Dette er det nok uansett fornuftig å gjøre om en beboer ønsker et annet produkt.
  • Vær tydelig på hvilke kostander som dekkes av fellesskapet og hvilke beboerne selv må dekke.
  • Om boligselskapet har inngått en avtale med leverandør, sørg for at detaljene og kontaktinformasjonen er lett tilgjengelig for beboerne. Leverandøren vil vanligvis ha oversikt detaljene i avtalen og kan gi råd når en beboer kontakter dem.

Enkelt og ryddig

I Fredrikstad finner vi Capjon Park Borettslag. Med sine 134 enheter setter det relativt nyoppførte borettslaget sitt preg på området. Styret her har gjort en god jobb ved å ha inngått en avtale med en leverandør av solskjerming som har gjort jobben enkel for beboerne:

- Utbyggerne inngikk en avtale med Markisemannen, forteller beboer og styremedlem i borettslaget, Anita Marie Wiik. – Når vi både har gode rabatter og en kontaktperson som vet hvilke regler som gjelder for oss, er det enkelt og trygt å benytte seg av denne avtalen.

Var det vanskelig å bestemme seg for hvilken løsning dere skulle gå for?

- Ikke for oss, forklarer Anita. – Vi har en leilighet i første etasje som er godt beskyttet mot vinden. En del av de andre beboerne er svært utsatt for vinden og noen av disse har valgt en innglasset variant. Det har ikke vi behov for og vi gikk for en løsning med markise med screen som senkes i forkant. Da vi kontaktet Markisemannen, hadde de fargekodene og visste hvilke regler og begrensninger som gjaldt for oss. Da vi først hadde bestemt oss for denne løsninger, var det enkelt å bestille og få dette på plass.

Var det vært tiden og prisen?

- Det håper jeg! Det er ikke lenge siden vi fikk opp markisene og det har ikke vært så mye godt vær enda. Spør meg igjen etter sommeren, avslutter et lattermildt styremedlem.

Alt på ett sted

Den viktigste anbefalingen vi kan gi styrer som ikke har gode retningslinjer for solskjerming i boligselskapet, er å lage et dokument med all informasjon om solskjerming. Dette kan være en PDF-fil, brosjyre eller en nettside som deles med beboerne. Når all informasjon er samlet på et sted, blir det enkelt for beboerne å holde seg til reglene.

Trenger dere råd eller hjelp til å lage retningslinjer for solskjerming? Markisemannen er Norges største leverandør av solskjerming til sameier og borettslag og hjelper dere uten ekstra kostnad. Styrer som trenger hjelp kan ta kontakt med salgssjef i Markismannen Pål André Syrrist ved å ringe 901 74 670 eller å sende en e‑post til pal.​andre@​markisemannen.​no.