Et lite ventildeksel over vinduet røper at leiligheten er godt ventilert.

Økt komfort ved energioppgradering av borettslag og sameier

Det er smart å etterisolere eldre borettslag og sameier, men inneklimaet kan bli dramatisk forverret når veggene blir tette. Når fasaden rehabiliteres og bygget energieffektiviseres, må en ny ventilasjonsløsning på plass. Lunos passer inn. Man slipper å bygge om leilighetene.

Bygg som puster er sunt

Eldre yttervegger er ofte utette og vinduene trekkfulle. Noen forsøker å redusere kald trekk ved å stenge lufteventiler, og håper dermed å spare oppvarmingskostnader. Det kan gå på helsa løs. Resultatet blir økt CO2-nivå og undertrykk.

Ved rehabilitering blir veggene tettere. Da øker faren for kondens, som kan gi skadelig sopp og muggdannelse. Ventilasjon er nødvendig, også i et helseperspektiv.

Både bygg og beboere trenger frisk luft, også ved oppgradering og energieffektivisering.

Uten plasskrevende anlegg

Beboerne er ofte opptatt av estetikk og ønsker ikke kanaler. Tradisjonell balansert ventilasjon er vanskelig å ettermontere. Kanaler tar plass. Det er også vrient å finne plass til ventilasjonsaggregat i arealeffektive leiligheter uten eget teknisk rom.

Lavenergisystemer krever ikke bygningstekniske endringer. Det monteres skjult i ytterveggene, er knapt synlig og du slipper å bygge om leiligheten. Det betyr at store innkassinger eller nye rørkanaler ikke er noe du trenger bekymre deg for.

Et energisparetiltak

Varmegjenvinningen er like høy som i store anlegg, men energiforbruket og vedlikeholdsbehovet er betydelig mindre.

Med galopperende energikostnader er det hyggelig at ventilasjonssystemet nærmest «går på luft». Med energigjerrige viftemotorer og varmegjenvinning godt over 80 %, er desentrale ventilasjonsløsninger fra Lavenergisystemer et eksempel på det grønne skiftet.

Man kan redusere strømforbruket i Norge ved å energieffektivisere eldre boliger. Rekordhøye strømpriser, i tillegg til globale miljøfaktorer, har aktualisert temaet.

Gratis befaring

Lavenergisystemer stiller på gratis befaring i sameier og borettslag – over hele Norge. På en befaring
ser de sammen med styret på hva desentral balansert ventilasjon kan gjøre for både inneluft og strømkostnader hos dere. Befaring kan dere bestille enten ved å sende en e‑post til post@​velstyrt.​no eller ved å fylle ut e‑postadressen deres i skjemaet som dukker opp nederst i høyre hjørne på denne siden.

Slik fungerer desentral balansert ventilasjon

Lunos-systemet har ventilatorer i ytterveggene. En varmegjenvinner tar opp varmeenergi når ventilatoren sender ut brukt, oppvarmet luft. Varmen tilbakeføres så til frisk luft når den trekkes inn gjennom den samme ventilatoren.

Hvert minuttet snus luftstrømmene. Lite varme går til spille og oppvarmingsbehovet reduseres. Filter fjerner partikler og urenheter.

Det er frisk luft utenfor veggen. Med Lunos slipper man lange, og ofte forurensede kanalsystemer

10 år i Norge

Flere tusen norske hjem har allerede fått et sunnere inneklima, uten at leilighetene måtte bygges om.

Beboerne i Klippen borettslag slet med kald trekk. De gjennomførte fasaderehabilitering og installerte ventilasjon fra Lavenergisystemer i 2013. Man ville unngå arbeider utover skifte av vinduer, dører og tilleggsisolering. Med Lunos har hver leilighet individuell ventilasjonsstyring.

- Ventilasjon med varmegjenvinning gir oss mange fordeler, ikke bare med tanke på inneklima. Vi får mindre behov for oppvarming, sier styremedlem Per Morten Holmen i Klippen. - Vi har tydelig merket at innelufta har blitt vesentlig bedre.

Det er komfortabelt, også for lommeboka.

Lavenergisystemer utfører inneklimamålinger, gir ventilasjonsråd, utarbeider løsningsforslag og deltar på befaringer. Vi samarbeider med rådgivere og entreprenører gjennom hele prosessen.

Etter å ha installert desentral balansert ventilasjon fra Lunos har vi opplevd både at inneklima er blitt bedre og at vi har fått mindre behov for oppvarming.

Per Morten Holmen, Klippen borettslag