Det finnes en rekke tilskuddsordninger for sameier og borettslag som vil gjennomføre tiltak for å bedre standarden på bygninger og anlegg.

Tilskuddsordninger for sameier og borettslag

Vedlikehold og oppgradering av bygg og anlegg koster ofte mye penger. Heldigvis finnes det en rekke tilskuddsordninger som kan være med på å senke kostnadene for sameier og borettslag. Her finner du en oversikt over hvilke tilskuddsordninger sameier og borettslag kan søke på.

De fleste tilskuddsordninger gir boligselskap muligheten til å få dekket deler av investeringskostnaden knyttet til et tiltak. Hvilke tiltak dette gjelder varierer ut fra hva myndighetene anser som formålstjenlig. I dag innes det tilskuddsordninger for blant annet varmesentraler, installasjon av elbil-ladere og tiltak knyttet til kulturminnevern.

Som eksempel på hvordan tilskuddsordninger fungerer, kan vi bruke Enova sin tilskuddsordning for varmesentraler. Enova dekker inntil 45% av investeringskostnaden for søknader de innvilger, men maksimalt to millioner kroner. Om dere vedtar å installere en varmesentral til kr. 3.500.000 kan dere få tilskudd på 45% av dette, kr. 1.575.000.

Vær oppmerksom på at de aller fleste som gir tilskudd til sameier og borettslag krever at dere sender søknad og får denne behandlet før dere inngår avtale om utførelse av eller iverksetter arbeid. Gjør dere feil her, mister dere muligheten til å få tilskudd.

Hvem tilbyr støtteordninger?

Tilskuddsordninger tilbys av blant annet staten, fylkeskommuner og kommuner. Staten gir tilskudd gjennom foretak som Enova og Husbanken. Noen få fylkeskommuner gir direkte støtte til sameier og borettslag, men gir mest gjennom å forvalte tilskuddsordningene for kulturminnevern. De største kommunene i landet har tilskuddsordninger det er mulig å søke på. Dette gjelder spesielt for Oslo, der også bydelene har sine egne tilskuddsordninger.

For mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene som finnes, klikk på boksene nedenfor.

Tilskuddsordninger fra kommuner

Tilskuddsordninger fra Enova

Tilskuddsordninger fra Husbanken

Tilskuddsordninger for kulturminnevern

Relatert

Ikke glem dette når du søker pengestøtte!

Mer informasjon om tilskuddsordninger

Har du spørsmål om tilskuddsordninger eller tips om noen vi ikke har fått med oss? Da setter vi pris på om dere sender en e‑post til post@​velstyrt.​no.

Velstyrtplanen

Les også

Gratis vedlikeholdsplan for sameier og borettslag

Les også

Planlagt vedlikehold gir økonomisk gevinst