Dårlig inneluft kan føre til helseplager.

Manglende vedlikehold av ventilasjonskanaler kan føre til dårlig inneluft.

Unngå dårlig inneluft

Visste du at dårlig inneluft er en av de vanligste årsakene til helseplager?

Dårlig inneluft er en kilde til helseplager.

Dårlig inneluft fører til hodepine, trøtthet og konsentrasjonsvansker. For voksne gir dette seg gjerne utslag i mindre overskudd i hverdagen. For barn kan det føre til problemer med å følge med på skolen, som igjen gir mindre læring og et dårligere grunnlag for det som skal skje senere i livet. Å rense ventilasjonsanlegget er en investering som gir beboerne bedre helse og livskvalitet og borettslaget/sameiet lavere vedlikeholdskostnader.

Mye skitt i ventilasjonsanlegg øker også fare for brann og spredning av brann i og gjennom ventilasjonskanaler og vifter. En blanding av fett, tekstilpartikler, støv og trekk i et ventilasjonsanlegg gir ekstrem næring til brannforløp.

Har du råd til å la være?

Vi vet at dårlig inneluft fører til helseplager. Vi vet at manglende rensing av ventilasjonsanlegg fører til dårlig inneluft. Vi vet at rensing av ventilasjonsanlegg blir gjort for sjeldent – og at det i mange tilfeller faktisk aldri har vært gjort.

Velstyrtplanen

LES OGSÅ