Som en totalleverandør av sikkerhetstjenester er Avarn Security den ideelle sikkerhetspartner for norske sameier og borettslag.

Unngå uønskede situasjoner

I sameier og borettslag bor vi tett på hverandre. Vi eier og disponerer bygninger og anlegg sammen og har derfor har et felles ansvar for at alt fungerer som det skal og at farlige situasjoner ikke oppstår.

Farlige situasjoner kan oppstå om for eksempel tekniske rom ikke vedlikeholdes, rømningsveier blir blokkert eller at avfall i søppelrommet oppebevares feil og utgjør brannfare. Dette er ting som det kan være enkelt å glemme i en hektisk hverdag.

Med trygghet som utgangspunkt

Avarn Security er en ledende norsk sikkerhetsleverandør som har over tusen sameier og borettslag som kunder. For disse leverer de trygghet ved både å sørge for at farlige situasjoner ikke oppstår og også ved å forebygge uønskede situasjoner. Dette er situasjoner som kan oppstå ved at mindre saker som husbråk og ordensforstyrrelser får utvikle seg til dypere konflikter og hærverk.

Avarn Security jobber for at nabolaget ditt til et sted hvor trygghet er en selvfølge; et sted der syklene kan stå ute og vinduene kan stå på gløtt. Selskapet tilbyr tjenesten Bomiljøvakthold der hensikten er å sikre nabolag mot hærverk, tyveri og andre uroligheter. Dette gjør de gjennom å tilby bomiljøtjenester som vakthold, patruljering, kameraovervåkning og beredskapstjeneste.

Skreddersydde tjenester

Ingen bomiljøer er like og et mellomstort sameie vil ha andre sikkerhetsbehov enn et stort boredslag. Det er derfor viktig at sikkerhetstjenestene er tilpasset nettopp deres behov. Dette sikrer Avarn Security ved å på forhånd gå gjennom bygg, anlegg og behov. På bakgrunn av dette setter de sammen en pakke der dere får de tjenestene dere trenger til en fast avtalt månedspris.

Som en totalleverandør av sikkerhetstjenester er Avarn Security den ideelle sikkerhetspartner for norske sameier og borettslag.

Relatert

Gi taket nytt liv

Relatert

Rehabilitering av balkongen

Relatert

Spar penger på LED-lamper!

Relatert

Nyttig verktøy ved oppgradering og vedlikehold