Borettslaget Thorvald Meyersgt 20 er ett av 50 boligselskap som så langt har benyttet seg av Velstyrthjelpen.

- Uvurderlig hjelp for borettslaget

Siden Velstyrthjelpen ble lansert i august i fjor har vi hjulpet 50 sameier og borettslag med å få gjennomført nødvendig vedlikehold. Vi har snakket med ett av de som har fått hjelp for å høre hvordan de opplevde prosessen.

Velstyrthjelpen ble lansert i august 2023. Gjennom denne tjenesten tilbyr vi sameier og borettslag gratis hjelp med å søke pengestøtte fra tilgjengelige tilskuddsordninger og hente inn tilbud fra hånverkere med kompetanse på og erfaring fra arbeid i sameier og borettslag.

Fikk hjelp til å bytte vinduer

I november 2023 ble vi kontaktet av Andreas Søderstrøm. Andreas er styremedlem i Borettslaget Thorvald Meyersgt 20 i Oslo og hadde fått i ansvar å undersøke mulighetene for at borettslaget kunne få pengestøtte fra Oslo kommune for å bytte vinduene. Timingen til Andreas var dessverre dårlig, siden Oslo kommune først satte tilskuddsordningen på pause og deretter la den ned. Dette gjorde de siden Enova noen dager tidligere hadde lansert en nasjonal tilskuddsordning som kommunen mente var bedre enn sin egen.

- Vi hadde allerede bestemt oss for å bytte vinduer og hadde fått tilbud på dette, forteller Andreas. – Før vi satte i gang arbeidet ville vi sjekke om det var muligheter for å få støtte til dette. Det var selvsagt dumt for oss att Oslo kommune hadde fjernet sin tilskuddsordning, men Velstyrt fortalte oss om Enova sin nye ordning og vi undersøkte sammen med dem mulighetene for å søke tilskudd fra denne.

Energikartlegging

For å søke investeringsstøtte fra Enova, må det i de fleste tilfeller gjennomføres energikartlegging for å dokumentere hvilken effekt tiltakene som skal gjennomføres vil ha. Borettslaget hadde året før gjennomført en energikartlegging, men dette var før investeringsstøtten ble lansert. Det måtte derfor gjennomføres en ny energikartlegging og dette var noe de seriøst vurderte:

- Ja, det gjorde vi definitivt, erindrer Andreas. – Velstyrt ga gjennom en av partnerne sine oss et tilbud på ny energikartlegging. Sammen med tilbudet fikk vi beskjed om at å bytte vinduer sannsynligvis ikke ville gi nok effekt til at vi ville få støtte. Styret bestemte seg derfor for å droppe kartlegging og heller få hjelp til å hente inn tilbud.

Bedre tilbud og rådgivning

Borettslaget hadde som nevnt tidligere allerede hentet inn tilbud på å bytte vinduer, men valgte allikevel å bruke Velstyrthjelpen:

- Vi som sitter i styret i borettslaget gjør det fordi vi bor her, ikke fordi vi har kompetanse på vedlikehold og rehabilitering. Vi hadde ingen mulighet til å vite om tilbudet vi hadde mottatt var bra, verken faglig eller økonomisk. Vi ville derfor hente inn flere tilbud og brukte Velstyrthjelpen til å gjøre det. Vi ble kontaktet av tre bedrifter og fant raskt en god tone med en av dem. Personen vi har kontakt med fra denne bedriften har lang erfaring fra både styrearbeid i sameier og borettslag og å lede vedlikeholdsprosesser. Dette ga oss en trygghet på at bedriften vet hva de holder på med. Da tilbudet vi fikk fra dem viste seg å være bedre enn det første vi hadde mottatt også økonomisk, var det en enkel sak å takke ja til dette.

Hvordan opplevede dere Velstyrthjelpen som tjeneste?

- Det var utelukkende positivt på alle punkter! Vi opplevde at både Velstyrt og håndverkerne de jobber med var tydelige, effektive og trygge å samarbeide med. Det at de var klare på at det sannsynligvis ikke var noe poeng for oss i å gjennomføre en ny energikartlegging, var spesielt tillitsbyggende tidlig i prosessen siden det viste at kompetansen var høy og at det var viktigere for dem å hjelpe oss enn å tjene penger, avslutter et fornøyd styremedlem.

Gratis hjelp fra kompetente bedrifter

Velstyrthjelpen er den eneste tjenesten som tilbyr gratis hjelp til å finne bedrifter med kompetanse på og erfaring fra arbeid i sameier og borettslag.

Det finnes en rekke andre tjenester der du kan motta tilbud fra håndverkere. Velstyrthjelpen skiller seg fra disse ved at vi kun jobber med bedrifter som har erfaring fra arbeid i sameier og borettslag og at vi har satt en grense på hvor mange bedrifter dere blir kontaktet av. Grensen er satt for at dere både ikke skal måtte bruke for mye tid på å behandles forespørsler fra interesserte bedrifter og for at dere ikke skal motta henvendelser fra bedrifter som kanskje ikke har nødvendig kompetanse.

Riktig antall tilbud fra riktig antall leverandører

Vår erfaring fra arbeid med sameier og borettslag er at det er langt bedre å motta 3–5 henvendelser fra bedrifter med riktig kompetanse og erfaring enn 15–20 henvendelser fra bedrifter som kanskje er desperate etter å få jobb og derfor gir tilbud på tiltak de ikke har tilstrekkelig kompetanse til å utføre.

Skal dere gjennomføre tiltak fremover? Planlegger dere å bytte vinduer, vaske og male fasaden, etterisolere vegger eller installere solceller? Da er det bare å fylle ut og send inn skjemaet ovenfor. Vi kontakter dere i løpet av kort tid og legger en plan sammen med dere for hvordan vi skal hente inn de beste tilbudene fra de beste håndverkerne.