Kommune- og fylkestingsvalget 11. september kan bedre betingelsene for sameier og borettslag. Foto: Illustrasjonsfoto fra Valgdirektoratet.

Valg: Gode muligheter for økt pengestøtte

Kommune- og fylkestingsvalget avholdes 11. september. Sameier og borettslag er kanskje ikke det som står høyest oppe på agendaen for de politiske partiene, men valget vil uansett kunne ha konsekvenser for hvilke tilskuddsordninger boligselskap kan søke pengestøtte bra.

Valget 11. september er som kjent et kommune- og fylkestingsvalg. Lokal- og fylkespartiene har ulike prioriteringer og den økonomiske situasjonen varierer fra sted til sted. Tilskuddsordninger som sameier og borettslag kan søke pengestøtte fra er det området der lokalpolitikerne kan gjøre størst forskjell for boligselskapene.

Oslo i front

Oslo er den byen i Norge som har kommet klart lengst innen tilskudd sameier og borettslag kan søke pengestøtte fra. Gjennom Klimafondet tilbyr de i dag tilskuddsordninger som det deles ut flere titalls millioner årlig gjennom.

Vi har gått gjennom Oslo-partienes valgprogrammer for å se hva vi kan forvente at de leverer på dette punktet. Vi har også snakket med en representant for det partiet som fort kan bli det som avgjør hvor flertallet i det nye bystyret vil ligge og dermed hva slags politikk som vil føres i hovedstaden.

Usikkerhet i resten av landet

Etter å ha lest gjennom valgprogrammer og snakket med representanter for partiene, er det tydelig at det er få partier som vil forplikte seg til å innføre tilskuddsordninger for sameier og borettslag. Etter dette valget skal flere fylker splittes opp og dette bidrar til økt usikkerhet. Viken er et godt eksempel der storfylket skal oppløses og erstattes av Akershus, Østfold og Buskerud. Før disse fylkeskommunene er gjenopprettet er det vanskelig å vite noe om den økonomiske situasjonen og dermed hvilket handlingsrom politikerne vil ha.

Når vi snakker med politkere rundt omkring i landet, er det særlig to tilskuddsordninger det snakkes varmt om som kan være aktuelle; infrastruktur for lading av elbiler og installasjon av solceller. Vår oppfatning er at noen av fylkene, og da spesielt fylkene rundt Oslo, er klare for å innføre tilskudd for lading av elbiler. Solceller kan også være aktuelt, men resten ser det ut til at politikerne overlater til Enova.

Gode forutsetninger for bedre vedlikehold

For et knapt år siden gjennomførte Stortinget et vedtak som endret mandatet til Enova. Endringen er ikke gjennomført av Enova, men når den gjennomføres vil det være mer penger tilgjengelig for sameier og borettslag som skal gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger.

Under pandemien opplevde vi en enorm prisvekst i bygg- og anleggsbransjen. Da vi ikke kunne reise valgte mange av oss å bruke tid og penger på oppussing. Prisveksten har nå gått ut over bransjen selv og det er tøffe tider for byggebransjen. Lavere oppdragsmengder vil føre til at det blir viktigere for byggefirmaene å ha nok å gjøre og prisene vil derfor gå ned.

For sameier og borettslag som vil søke pengestøtte fra tilskuddsordninger og ha hjelp til å hente inn tilbud, har vi utviklet Velstyrthjelpen. Dette er en gratistjeneste der vi sammen med dere finner ut av hvilke tilskuddsordninger som er aktuelle for dere og henter inn tilbud på de tiltakene dere skal gjennomføre.