Vannskader

I 2019 registrerte norske forsikringsselskaper 90.000 vannskader. Samlet førte dette til utbetalinger på 4,9 milliarder kroner. Utbetalinger av så store summer fører til unødvendig høye forsikringspremier for sameier og borettslag og vannskadene fører også til perioder der deler av leiligheter ikke kan benyttes før skadene er utbedret.

Samtale med Stein Hansen fra WaterStop.

De fleste vannskader kan minimeres. Ved å installere vannstoppere i alle enheter i et sameie og borettslag, minsker dere ikke bare skadeomfanget av vannskader, men oppnår også lavere forsikringspremier. Kostnaden ved å installere vannstoppere blir dermed en investering som over tid blir lønnsom økonomisk i tillegg til at den forhindrer skader på eiendom og inventar.

WaterStop

En av vannstopperne som er utviklet for å minske skade ved vannlekkasjer, er WaterStop. Produktet er produsert i Norge og hjelper til med å forebygge vannskader. Waterstop monteres av en rørlegger det hvor vannet kommer inn i leiligheten. Når sensorene oppdager vannlekkasjer, stenges ventilen som vanligvis er plassert like etter hovedkranen. Det som kunne blitt en stor skade blir da redusert til små mengder vann som er enkelt å fjerne. Dette gjelder spesielt alle de som har varmtvannstanker installert i kjøkkenbenken. På selv ganske nye varmtvannstanker ser vi at overtrykksventilen går i stykker. Da vil det pumpes vann ut for full trykk til noen stenger av vannet. Dersom du har installert en vannstopper, skjer dette i løpet av sekunder. Dersom du ikke har installert en vannstopper og er på butikken kommer du hjem til en bolig hvor du må vasse inn.

Stein Hansen fra WaterStop var nylig gjest i Velstyrt-TV. Video fra samtalen med informasjon om vannskader og hvordan Waterstop kan forhindre disse kan dere se øverst på denne siden.

Forskjellen mellom å ha montert Waterstop eller ikke kan fort være forskjellen på å måtte tørke opp noen liter vann som har rent ut på gulvet og å måtte bo på hotell i 2 måneder mens leiligheten blir bygget opp igjen etter vannskade.
Jan Liverød, WaterStop

Send meg mer informasjon om WaterStop.

Lavere forsikringspremier

Om alle enheter i et sameie eller borettslag installerer vannstopper, får dere lavere forsikringspremier. Vi har pratet med noen av de største forsikringsselskapene og skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind Forsikring forteller at vannstoppere er noe de oppfordrer alle til å innstallere: - Det viktigste vi gjør er å hjelpe våre kunder med å ta vare på seg og sitt. Vi anser dette som et svært viktig skadereduserende tiltak – alt som kan begrense en vannskade er positivt. Vannskader er den skaden som hyppigst forekommer i borettslag og sameier, og tiltak for å redusere disse skadene er selvsagt viktig.

Skadeforebyggeren bekrefter at vannstoppere gir lavere forsikringspremier: - Vi spør kundene våre om de har installert vannstopper når de kjøper forsikring. Svarer de positivt på dette og det er installert vannstoppere i alle leiligheter, senkes forsikringspremien.

Også Gjensidige fokuserer på vannstoppere som et viktig virkemiddel for å forhindre vannskader: - Vannstopper eller lekkasjestopper er et veldig effektivt tiltak for å forebygge vannskader. Derfor gir vi en sikkerhetsrabatt på forsikringen for boligsammenslutninger som monterer slike stoppere, forteller kommunikasjonssjef Christian H. Haraldsen. - Størrelsen på rabatten vil avhenge av risikoen for vannskader, og vil derfor variere fra kunde til kunde.

Therese Nielsen
Vannskader er den skaden som hyppigst forekommer i borettslag og sameier, og tiltak for å redusere disse skadene er selvsagt viktig.
Therese Nielsen, Fremtind Forsikring

Gratis vedlikeholdsplan

Mens du leser denne saken, oppstår det en vannskade i Norge. Vannskader fører til store utgifter for både de som opplever det og forsikringsselskapene. I tillegg ødelegger de bygninger og innbo og fører ofte til at du må flytte ut av leiligheten mens skaden utbedres.

Vannskader er blant de hyppigste årsakene til at et sameie eller borettslag pådrar seg ekstrautgifter. For å unngå skader av alle typer anbefales det at det blir utarbeidet en vedlikeholdsplan. I en vedlikeholdsplan får dere oversikt over tilstanden på bygg og anlegg, anbefalinger om hvilke tiltak som bør utføres til hvilken tid og hva tiltakene vil koste.

Vi har utviklet Velstyrtplanen, som er den første og eneste vedlikeholdsplanen for sameier og borettslag som er gratis. 

Du kan lese mer om Velstyrtplanen her.