Velstyrtplanen gir styrer en oversikt over hvilke tiltak som anbefales utført, når de anbefales utført og hva de vil koste.
Foto: Skjermdump fra Velstyrtplanen​.no.

Velstyrtplanen

En god vedlikeholdsplan er en forutsetning for å få kontroll over vedlikeholdsbehovet i sameier og borettslag. Å lage en selv krever kompetanse som få styrer besitter. Å kjøpe inn en koster mye penger. Med Velstyrtplanen får du en gratis vedlikeholdsplan som hjelper styret med å ivareta vedlikeholdsplikten.

Per 21. august 2023 tar vi ikke inn nye sameier og borettslag i Velstyrtplanen. For nye kunder tilbyr vi nå Velstyrthjelpen, som er en gratistjeneste som hjelper dere med å finne ut hvilke tilskuddsordninger dere kan søke pengestøtte fra og finne de beste leverandørene av tiltak.

Velstyrtplanen er en ferdig utarbeidet vedlikeholdsplan. Den er ikke et malverk dere kan bruke til å lage en vedlikeholdsplan selv, men en vedlikeholdsplan som gir dere oversikt over hvilke tiltak dere bør utføre og når dere bør utføre dem.

En trygghet for styrer

Som styremedlem har du et personlig ansvar for blant annet at nødvendig vedlikehold blir utført. Vedlikehold i sameier og borettslag er en evigvarende prosess. Bygninger og anlegg slites med tiden og for å unngå at noe bryter sammen og påfører dere store ekstrautgifter, er det nødvendig å vite tilstanden i bygningsmassen.

En god vedlikeholdsplan gir oversikt, men først og fremst gir den trygghet for både styremedlemmer og beboere.

Hvorfor er Velstyrtplanen gratis?

Med jevne mellomrom får vi spørsmål om hvordan vi kan tilby gratistjenester. Svaret på dette er at tjenestene våre er gratis fordi det er dette som gir det beste resultatet for dere. Om vi hadde solgt dere en vedlikeholdsplan, hadde vi gjort jobben, levert planen og vært ferdige. Når vi leverer Velstyrtplanen gratis, er vi avhengige av å gi dere så god service og så gode tilbud at dere velger oss og våre samarbeidspartnere. Ved å velge Velstyrtplanen sikrer dere dermed at dere får de beste tilbudene og den beste oppfølgingen.

Kan vi få Velstyrtplanen?

Bak en ferdig Velstyrtplan ligger mye arbeid. For å sikre at dette arbeidet ikke er bortkastet, stiller vi noen krav til de vi leverer Velstyrtplanen til. Kravene har først og fremst å gjøre med at dere har reelle vedlikeholdsbehov og at dere er villige til å legge ned det arbeidet som er nødvendig for at vi skal kunne gjøre jobben vår.

Det første steget for å få Velstyrtplanen er å fylle ut skjemaet nedenfor. Når skjemaet er fylt ut og sendt inn, får du umiddelbart en ny e‑post med mer informasjon om Velstyrtplanen. Deretter blir du kontaktet av en av våre medarbeidere som bistår deg frem til det er avgjort om dere skal ha Velstyrtplanen.