Velstyrt­pos­ten er et nyhets­brev for bebo­ere og styre­med­lem­mer i sameier og boretts­lag.

Velstyrt­pos­ten

Velstyrt­pos­ten er nyhets­bre­vet for deg som bor i sameie eller boretts­lag. Her finner du nyhe­ter og infor­ma­sjon om alt fra tilskudds­ord­nin­ger til digi­tale general­for­sam­linger, konflikt­hånd­te­ring og lover og regler som påvir­ker dere.

Du får Velstyrt­pos­ten ved å fylle ut og sende inn skje­maet neden­for.

Under skje­maet ser du hvilke saker som har vært mest popu­lære på Velstyrt​.no det siste året. Dette er den type saker du vil bli tipset om i Velstyrt­pos­ten.

Mest popu­lære saker på velstyrt​.no

Lest av 13.369

Tilskudds­ord­nin­ger for sameier og boretts­lag

Lest av 5868

Styrets ansvar for nødven­dig vedli­ke­hold

Lest av 3819

Dette må du vite som styre­leder

Velstyrtplanen

Lest av 3440

Gratis vedlike­holds­plan for sameier og boretts­lag