Sameier og borettslag som vil installere solceller må med dagens ordninger konkurrere mot blant annet varmepumper, som oftere gir bedre effekt og dermed oftere får støtte. Dette vil fagfolk og politikere nå endre på.

Vil ha mer støtte til solceller

Under møtet Enova arrangerte for et par uker siden om de nye tilskuddsordningene sine for sameier og borettslag, fikk de rettet kritikk mot seg fordi sameier og borettslag som vurderer å installere solceller kommer dårlig ut. Nå følger politikerne opp kritikken med krav om bedre ordninger og mer støtte til solceller.

Bakgrunnen for kritikken er at investeringsstøtten, der sameier og borettslag kan få dekket 30% av utgiftene til det Enova kaller energiforbedrende tiltak, er satt opp som en konkurranse.

Solceller taper i konkurransen

Det som avgjør hvilke søknader som blir rangert høyest på skalaen, er hvor stor prosentandel energiforbruket minker etter at tiltakene det søkes støtte til blir gjennomført. Solceller har vist seg å ha en lavere energiforbedrende effekt enn for eksempel endring av måten vann varmes opp. Søknader som kun inneholder installasjon av solceller ender derfor gjerne opp med enten å avvises fordi solceller alene ikke gir nok energiforbedring eller havnet bakerst i køen når pengene skal fordeles.

Vil endre kravene

Politikerne følger nå opp kritikken fra organisasjonene og Lars Haltbrekken fra SV sier til Dagsavisen at «det virker litt meningsløst at det skal være så vanskelig for et borettslag som ønsker miljøvennlig og effektiv strømforsyning, å få til nettopp det.». Vi sier oss enig i kritikken og støtter arbeidet til både organisasjoner og politiske partier som vil endre måten pengestøtten fordeles på.

Hva kan solceller gjøre for dere?

Mange sameier og borettslag er interesserte i solceller, men er usikre på både hva det vil koste å installere dem, hva de kan få i støtte fra Enova og hvilken effekt det vil gi.

Dere som vil vite mer om hva solceller kan gjøre for dere, kan fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor. Dere blir da kontaktet av fagfolk som kan gi dere svar på spørsmålene.