Vil hjelpe unge inn på boligmarkedet

Den sterke prisutviklingen på boliger i Norge de siste årene har ført til problemer for de som ikke allerede er inne på boligmarkedet. Stadig økende priser og strengere lånevilkår gjør at det for mange virker umulig å eie sin egen bolig. Dette vil nå Mosjøen og Omegn Boligbyggelag gjøre noe med. De har startet et prosjekt der du kan leie boligen før du kjøper den. Dette er en modell andre boligbyggelag tidligere har testet ut. Utleie av leiligheter er selvsagt ikke noe nytt, men det som gjør denne ordningen attraktiv, er at leietaker får bruke verdistigningen under leieperioder som egenkapital om de vil kjøpe den. Leier du en leilighet i tre år og verdistigningen på denne er kr. 200.000, får du bruke dette beløpet som egenkapital om du velger å kjøpe den.
Velstyrt hilser alle kreative løsninger for å hjelpe nye mennesker inn på boligmarkdet velkommen og ønsker MBBL lykke til med satsingen.

Kilde: Vefsn​.no

Tilskudd til solceller

Fornybar energi blir stadig viktigere og det kommer stadig flere aktører på markedet som tilbyr solceller til sameier og borettslag. Investeringskostnadene knyttet til installasjon av solceller er stor og for å hjelpe borettslag med å kunne gjennomføre dette, tilbyr Kristiansand kommune nå øknomisk støtte. Borettslag kan få inntil 30% av kostnadene opp til kr. 100.000 i støtte for å installere solceller.
Velstyrt følger utviklingen i støtteordninger og kommer tilbake med mer informasjon om alle typer støtteordninger i løpet av kort tid.

Kilde: Kristiansand kommune

Mer om prisøkninger for renovasjon

I forrige uke skrev vi om prisøkninger for renovasjon i Salten. Denne uken ble et leserbrev publisert samme sted fra en beboer i et borettslag som sier at renovasjonsgebyret deres har økt med 31,5% de siste tre årene. Vedkommende ønsker en bedre forklaring fra Iris Salten på hvorfor det har vært nødvendig å vedta prisøkningene og mener at forklaringen kanskje har mer med dårlig drift og monopolsituasjon å gjøre enn noe annet.

Kilde: Avisa Nordland

LES OGSÅ