Velstyrtplanen, vedlikeholdsplan

Velstyrtplanen er laget for å gi styrer i sameier og borettslag et utgangspunkt for planlegging av vedlikeholdsbehov de neste fem årene. 

Vilkår og betingelser

Velstyrtplanen er gratis for norske sameier og borettslag. Dere står fritt til selv bestemme om dere vil ta hensyn til anbefalingene i Velstyrtplanen og hvilke aktører dere eventuelt vil bruke til å gjennomføre de planlagte tiltakene.

Velstyrtplanen

Norges første kostnadsfrie vedlikeholdsplan for sameier og borettslag

Når dere takker ja til Velstyrtplanen, forplikter dere sameiet eller borettslaget til følgende:

  • Å dele all relevant informasjon dere får fra alle aktører underveis med oss når dere mottar det
  • At våre samarbeidspartnere får muligheten til å gi tilbud på tiltak som styret har vedtatt å gjennomføre
  • At dere er tilgjengelige underveis og holder avtaler

Utover dette står dere fritt til å gjøre hva dere vil med Velstyrtplanen. Dere er ikke forpliktet til å godta tilbudene fra våre samarbeidspartnere og står fritt til å ta de valgene dere mener er best for boligselskapet deres.

Informasjon vi trenger før oppstart

Velstyrtplanen lages gjennom et samarbeid mellom oss, dere og fagbedrifter som vi samarbeider med. Det er mange parter som er involvert underveis og for å forsikre oss om at vi leverer et godt produkt, trenger vi å vite mer om dere og hvordan dere har tenkt å bruke Velstyrtplanen før vi starter arbeidet.

For å kunne gi dere det produktet dere trenger, må vi ha svar på disse spørsmålene:

1: Trenger dere tilstandsanalyse etter NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk eller har dere en eksisterende vedlikeholdsplan?

2: Skal dere engasjere ekstern prosjektleder?

3: Skal dere sette tiltak på anbud?

4: Har dere serviceavtaler eller andre bindende avtaler med bedrifter?

Er svaret nei på disse spørsmålene, lager vi Velstyrtplanen etter vanlig modell. Er svaret ja eller kanskje på ett eller flere av spørsmålene, må vi tilpasse prosessene for å sørge for at dere får det dere trenger.

Tilstandsanalyse

Velstyrtplanen bygger på befaringer som er utført etter samtaler med dere. Gjennom disse samtalene innhenter vi informasjon som legger grunnlaget for hva som skal befares, hvorfor det skal befares og hva som skal skje i etterkant. En tilstandsanalyse etter NS 3424:2012 er en undersøkelse som gjøres uavhengig av tidligere innhentet informasjon. Den som gjennomfører analysen, som oftest en ingeniør eller en person med tilsvarende fagkompetanse, går over bygget og kommer med sin rapport og analyse uavhengig av deres ønsker eller videre planer.

Tilstandsanalyse etter NS 3424:2012 er en betalt tjeneste. Dersom dere vil ha det, får dere tilbud på dette fra en av våre samarbeidspartnere. Når tilstandsanalysen er klar bruker vi denne som grunnlag for resten av arbeidet.

Om dere allerede har tilstandsanalyse, baserer vi Velstyrtplanen på denne.

Ekstern prosjektleder

Om dere vet eller mistenker at det er behov for større vedlikeholdsprosjekter hos dere, er det lurt å vurdere å leie inn en ekstern prosjektleder for å styre vedlikeholdsarbeidet. Prosjektlederen vil bistå med rådgivning underveis og vil basert på styrets vedtak lage tilbudsgrunnlag som de som vil prise tiltakene dere skal gjennomføre må følge.

Uten en prosjektleder vil det være vanskelig å definere nøyaktig hva et tiltak skal innholde. Noen styrer er heldige og har kompetanse på dette feltet, men de fleste har det ikke.

Prosjektledelse er en betalt tjeneste. Vi formidler tilbud på prosjektledelse fra en av våre samarbeidspartnere i etterkant av befaring/tilstandsanalyse.

Tiltak på anbud

Om dere har bestemt dere for å sette eventuelle tiltak ut på anbud, er det viktig at ting blir gjort i riktig rekkefølge. Det er for eksempel ikke noe poeng for oss å komme med pristilbud før anbudsunderlaget er klart. Anbudsunderlaget lages ofte av en ekstern prosjektleder siden det krever høy faglig kompetanse å vite hvilke krav som skal stilles til tiltakene som gjennomføres.

Serviceavtaler

Har dere avtaler med fagbedrifter som utfører arbeid hos dere? Da trenger vi å vite hvem dere har avtale med og hva dere har avtale med dem om. Det er fordi vi skal slippe å få inn bedrifter på befaring hos dere som uansett ikke er aktuelle til å utføre tiltaket siden dere allerede har avtaler på deres fagområder.

Tvister og reklamasjon

Velstyrt AS står bak Velstyrtplanen. Alle faglige råd, anbefalinger og pristilbud gis på vegne av våre samarbeidspartnere. Det er disse partnerne som er ansvarlige for innholdet. Om dere aksepterer et pristilbud fra Velstyrtplanen, er det samarbeidspartneren vår dere inngår en avtale med og ikke Velstyrt AS. Det er samarbeidspartneren som er ansvarlig for utførelse og også den som har ansvar ved eventuelle feil og mangler som utløser krav om reklamasjon.

Relatert

Les hvordan Velstyrtplanen har hjulpet andre sameier og borettslag.

Relatert

Se demoversjon av Velstyrtplanen.